Hvad betyder den nye hvidvasklov?

Hvad skal du som virksomhed være opmærksom på i forhold til den nye hvidvasklov

Hvidvaskloven er blevet ændret, men formålet er fortsat det samme - at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Loven gælder fortsat for alle virksomheder, der rådgiver eller leverer ydelser inden for pengeplacering samt pengeopbevaring/pengeoverførsel. Hvem vedrører hvidvaskloven, og hvad skal du i så fald som virksomhed være opmærksom på?

Skrevet af advokat Kim Mouritsen, Ret&Råd Randers

Risikovurdering

Ændringerne i loven efterlader imidlertid virksomhederne med et større ansvar for selv at undersøge nuværende og nye kunder. Virksomhederne skal således nu foretage en risikovurdering af alle kunder. Ved vurderingen skal risikoen for, at en kunde misbruger virksomheden til hvidvaskning af penge eller til finansiering af terror identificeres, vurderes og beskrives.

Ved indførelsen af denne generelle risikovurdering, forventes det, at virksomhederne vil få større mulighed for at fokusere deres ressourcer på de egentlige risikoområder/risikosager. 

Kundekendskabsprocedure

Udover den generelle risikovurdering, skal virksomheder lave en konkret vurdering af hver enkelt kunde. Denne vurdering skal foretages ud fra en kundekendskabsprocedure. Kundekendskabsproceduren medfører først og fremmest at identitetsoplysninger på fysiske personer eller juridiske personer skal sikres.

Dette gøres ved hjælp af CPR-nummeret, hvis der er tale om en fysisk person eller CVR-nummeret, hvis der er tale om en juridisk person.

Derudover skal virksomheden have mulighed for at kontrollere kundens identitetsoplysninger på baggrund af oplysninger, de kan indhente fra en pålidelig og uafhængig kilde, dette kunne for eksempel være oplysninger fra en officiel myndighed eller et register. Ydermere skal det også vurderes, hvem den reelle ejer er. Den reelle ejer er den, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne transaktionen eller aktiviteten gennemføres. 

Underretningspligt

Hvis virksomheden får oplysninger om forhold, der virker mistænkelige i henseende til hvidvaskning, har virksomheden en særskilt underretningspligt. Denne pligt gælder også selvom henvendelsen, der virker mistænkelig, kommer fra en mulig kunde og ikke en aktuel kunde. Indberetning skal ske til Hvidvasksekretariatet via dette link. Så snart der er en mistanke om, at kunden vil misbruge eller i forvejen misbruger virksomheden til at hvidvaske penge eller til at finansiere terrorisme.

Whistleblowerordningen

Med loven er der tillige indført en whistleblowerordning, som gælder for virksomheder med mere end 5 ansatte. Denne ordning medfører, at virksomhedens ansatte skal kunne foretage indberetning til et særligt, uafhængigt og selvstændigt organ. Meningen med denne ordning er, at de ansatte anonymt skal kunne anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af Hvidvaskloven uden at risikere repressalier.

Skriftlige politikker og procedurer

Som virksomhedsejer er det vigtigt, at være bevidst om, at der skal udarbejdes skriftlige retningslinjer vedrørende en række af lovens forpligtelser, herunder bl.a. kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt

Har du spørgsmål til hvordan din virksomhed skal håndtere hvidvasklovgivningen, eller har du brug for bistand til udarbejdelse af interne retningslinjer, så kontakt advokat Kim Mouritsen på tlf.: +45 89 15 25 15 eller email: km@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.