Hvad må man kalde sin virksomhed?

En af de første ting, man skal tage stilling til ved opstart af virksomhed, er navnet. Hvad skal virksomheden hedde? Men afhængigt af, hvilken form virksomheden drives i, gælder der forskellige regler for navngivningen af virksomheden.

Hvis virksomheden drives i selskabsform, skal virksomheden benytte betegnelserne aktieselskab/anpartsselskab eller forkortelserne A/S eller ApS.

Årsagen til dette er, at virksomhedens aftaleparter dermed ved, at det er et selskab med begrænset ansvar, der handles med – dvs. for at tydeliggøre, at indehaveren af virksomheden ikke hæfter.

Et kapitalselskabs navn skal derudover tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

Der må ikke optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilhører virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed.

Et selskabs navn må ikke være egnet til at vildlede. Det må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med den erhvervsaktivitet, som virksomheden udøver.

Hvis navnet angiver en bestemt erhvervsaktivitet, skal navnet ændres, hvis virksomhedens erhvervsaktivitet væsentligt forandres.

Selskaber skal i breve, på andre forretningspapirer - herunder e-mails, og på selskabets hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nummer.

Personligt ejet virksomhed

Hvis der ikke er tale om et selskab – dvs. en personligt ejet virksomhed, et interessentskab eller andelsforening, følger det af erhvervsvirksomhedsloven, at også disse virksomheders navne tydeligt skal adskille sig fra hinanden.

I virksomhedens navn må der heller ikke optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksomhedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilhører virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed.

Derudover skal navnet ændres, såfremt virksomhedens driftsaktivitet ændres.

Virksomheden må desuden ikke benytte betegnelsen aktieselskab eller anpartsselskab.

Der er også begrænsninger i forhold til varemærkeloven, idet en virksomheds navn er beskyttet som varemærke, og en virksomhed derfor ikke må benytte et navn, der i forvejen er beskyttet som varemærke.