Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Skal jeg separeres eller skilles - hvad er forskellen?

Du har altid ret til at blive separeret, uanset om I er enige eller ej. Indtil 1.4.2019 har der været mulighed for straksskilsmisse, hvis man var enige. 

Pr. 1.4.2019 gælder det alene, hvis ikke man har fælles børn under 18 år. Har I fælles børn under 18 år, kan I ikke længere blive skilt straks, men skal enten først separeres eller gennemføre en såkaldt reflektionsperiode på 3 mdr.

Man har dog altid ret til at blive skilt straks, hvis der er tale om vold, utroskab eller to års samlivsophævelse. Endvidere har man altid ret til skilsmisse efter 6 mdr.’s separation.

Hvad er forskellen på at være separeret og skilt?

Du kan ikke indgå nyt ægteskab, hvis du alene er separeret. Det kræver, at du er skilt.

Er I separeret vil separationen bortfalde, hvis I genoptager samlivet, eller hvis I ikke er flyttet fra hinanden inden for ca. 3-4 måneder. Er I skilt og genoptager samlivet, vil I blive anset for ugifte samlevende.

I skal blive enige om de samme vilkår, uanset om I er skilt eller separeret. Altså ægtefællebidrag, ret til lejebolig samt spørgsmålet om ægtefællepension.

Arver min ægtefælle mig, når vi kun er separeret?

Nej, såvel ved separation som ved skilsmisse bortfalder arveretten. Arveretten ophører dog først når bevilling er modtaget.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Skilsmisse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.