Skilsmisse

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Skal jeg separeres eller skilles - hvad er forskellen?

Du har altid ret til at blive separeret uanset om I er enige eller ej. Men I har mulighed for at blive skilt straks, hvis I er enige herom. Endvidere har du ret til straksskilsmisse, hvis der er tale om vold, utroskab eller to års samlivsophævelse. Er dette ikke tilfældet, kan du blive skilt efter seks måneders separation.

Hvad er forskellen på at være separeret og skilt?

Du kan ikke indgå nyt ægteskab, hvis du alene er separeret. Det kræver, at du er skilt.

Er I separeret vil separationen bortfalde, hvis I genoptager samlivet, eller hvis I ikke er flyttet fra hinanden inden for ca. 3-4 måneder. Er I skilt og genoptager samlivet, vil I blive anset for ugifte samlevende.

I skal blive enige om de samme vilkår uanset og I er skilt eller separeret. Altså ægtefællebidrag, ret til lejebolig samt spørgsmålet om ægtefællepension.

Arver min ægtefælle mig, når vi kun er separeret?

Nej, såvel ved separation som ved skilsmisse bortfalder arveretten.