Ungdomskontrakt

Hvad er en ungdomskontrakt?

Nogle gange vil man opleve, at unge vil få mulighed for at indgå en ungdomskontrakt, når de har begået en kriminel handling. Indgår man en sådan kontrakt, vil man ca. 1 år efter dommen kunne fremvise en ren straffeattest - mod normalt ca. 3 år.

Skrevet af advokat Peter Paldan Sørensen, Ret&Råd Bornholm

Hvornår bliver en ungdomskontrakt brugt?

Baggrunden for at indgå en ungdomskontrakt er, at man vil hjælpe unge, der ikke er i et kriminelt mønster,  så de ikke bliver belastet af en plettet straffeattest, der kan gøre deres start på tilværelsen endnu sværere – og dermed være med til at fastholde dem i et kriminelt miljø. Man vil gerne have, at de unge i stedet skal hjælpes til at komme på rette spor.

For at kunne få en ungdomskontrakt skal man uforbeholdent tilstå den kriminelle gerning, der ikke skal være af personfarlig karakter. Man skal være mellem 15 og 17 år, og så skal både anklager og dommer være overbevist om, at vilkårene i kontrakten kan overholdes.

Ungdomskontrakt en slag handleplan for den unge

Vilkårene handler netop om den effekt, man gerne vil opnå – altså at den unge skal afholde sig fra at begå kriminalitet, at den unge skal følge sin uddannelse etc. - og så tager den udgangspunkt i det enkelte unge menneske og hans/hendes behov. Vilkårene bliver formuleret konkret og specifikt i samarbejde med den unge og forældrene - og begge parter skriver under. Man kan kalde ungdomskontrakten for en slags handleplan, der skal hjælpe den unge på ret vej mod fremtiden. Der er ofte også en kontaktperson tilknyttet den unge under ungdomskontrakten, der skal hjælpe, rådgive og vejlede den unge konkret og praktisk i forhold til at opfylde vilkårene.

Kommunen fører tilsyn med den unge og er også dem, der vurderer, om den unge overtræder vilkårene i kontrakten. En ungdomskontrakt er som udgangspunkt et engangstilbud til den unge. Det fremgår af ungdomskontrakten, at den unge risikerer at få sin sag taget op igen, hvis den unge ikke overholder kontrakten. Det betyder, at sagen vil blive behandlet i retten, hvis den unge for eksempel begår en ny kriminel handling.

Er du mellem 15 og 17 år og har du begået en kriminel handling, men mener, at du vil kunne overholde vilkårene i en ungdomskontrakt - så er vi naturligvis behjælpelige med at overbevise anklager og dommeren om, at en ungdomskontrakt er den rigtige beslutning for dig – således, at du kommer hurtigst og nemmest muligt videre efter en eventuel dom.

Kontakt Ret&Råd Bornholm v. advokat Peter Paldan Sørensen for vejledning om dine muligheder. Ring til Peter Paldan Sørensen på tlf. 20 46 11 40 eller send en mail på pps@ret-raad.dk.