Skilsmisse

Hvad er bosondring?

Ved en bosondring sker der en ophævelse af formuefællesskabet, mens ægteskabet består og uden at der foreligger separation/skilsmisse.

Bosondring blev tidligere brugt i enkelte tilfælde, hvor der var risiko for misbrug af fællesejeformuen, da man efter de gamle regler først fik en skæringsdag/et ophør af formuefællesskabet, når man havde modtaget separation eller skilsmisse.

Efter de nye regler i ægtefælleskifteloven, der trådte i kraft 1. marts 2012 ophører formuefællesskabet nu ved anmodning om separation/skilsmisse. 
Reglerne om bosondring bruges derfor ikke i praksis længere. Reglerne er forslået ophævet med forslaget til ny lov om ægtefællers økonomiske forhold.