Emner:
Hvad bør køber/sælger være særligt opmærksom på ved en bolighandel?

Hvad bør køber/sælger være særligt opmærksom på ved en bolighandel?

Skrevet af Ret&Råd Hinnerup

Uafhængig rådgiver

Som køber er det først og fremmest vigtigt at kontakte en uafhængig rådgiver, som udelukkende varetager købers interesser og dermed hverken forsikringsselskabet, bankens eller ejendomsmæglerens.

Køb af bolig er en kompliceret proces, men en rutineret boligadvokat/rådgiver kan gennemskue alle de papirer, oplysninger og forskellige tilbud en køber bliver præsenteret for i forbindelse med et køb.

Den digitale tinglysning, som på sigt skal gøre den officielle registrering af overdragelsen hurtigere og mere enkel, har ikke ændret behovet for kvalificeret rådgivning, tværtimod er behovet for rådgivning, forud for den endelige aftale, blevet endnu mere påkrævet, netop for at sikre, at alle betingelser, garantier m.m. er opfyldt.

Advokatforbehold

Med et advokat/rådgiver forbehold i købsaftalen kan alle papirerne gennemgås af boligadvokaten, inden købers tilbud på købet bliver endeligt. Boligadvokaten kan i kraft af forbeholdet annullere købsaftalen uden, at det koster køber noget og boligadvokaten kan ændre, præcisere og tilføje vilkår i købsaftalen.

Som sælger har man ingen lovbestemt fortrydelsesret, og man bør derfor også som sælger sørge for at få et advokatforbehold indføjet i købsaftalen, for når aftalen er underskrevet, er man som sælger bundet af indholdet – så et advokatforbehold for sælger er mindst lige så vigtigt som for køber.

Den rigtige pris for ejendommen

Prisudviklingen på ejendomme varierer fra landsdel til landsdel og det finansielle marked, herunder de etablerede kreditforeninger, er en vigtig faktor i prisudviklingen. Det er jo i sidste ende kreditforeningerne, der har det afgørende ord, når der skal gives tilsagn om finansiering. Det er derfor som køber vigtigt at sikre sig, at den kreditforening, som forventes at skulle finansiere købet, kan give tilsagn om finansiering.

Den erfarne boligadvokat kan også hjælpe her, idet advokaten gennem sit kendskab til lokalområdet og erfaring, har et grundlag for at kunne vurdere prisen, og endelig er der med offentliggørelse af de faktiske handelspriser, som kan findes på forskellige boligsites på nettet, mulighed for at finde og sammenholde handelspriser.

Til køber

  • Husk at få alle aftaler skrevet ned på papir: Det kan være svært at bevise en mundtlig aftale
  • Husk at mægler er sælgers rådgiver: Mægleren må ikke rådgive begge parter i en handel.
  • Husk at der ikke er en handel før sælger har skrevet under: Selvom du som køber har skrevet under på en købsaftale, som  er udfærdiget af sælgers mægler, kan du ikke være sikker på at sælger vil sælge ejendommen til dig, før der er underskrevet.
  • Husk at købsaftalen kun i et vist omfang er en standardaftale: Der er ofte i købsaftalens indføjet individuelle tekster såsom ansvarsfraskrivelser og aftaler om risikoovergang m.m.
  • Husk at en tilstandsrapport ikke er en garanti for ejendommen i øvrigt er fejlfri og lovlig: Tilstandsrapporten beskriver kun de fejl og mangler som man kan se: der tages f. eks. ikke stilling til om der er ulovlige el-installationer eller ulovlige bygningsindretninger.
  • Husk at få undersøgt alle forhold vedr. grunden, bygningerne og ejendommens installationer, før der indgås en bindende aftale. Er der verserende byggesager eller miljøsager, hvad med olietanken – er den lovlig, er der utinglyste rettigheder på ejendommen og hvad indeholder og betyder de tinglyste servitutter på ejendommen.

Til sælger

  • Husk at en tilstandsrapport udarbejdes for din skyld – ikke for købers: Når du som sælger får udarbejdet en tilstandsrapport på din ejendom og i øvrigt tilbyder køber at betale ½-delen af præmien på en ejerskifteforsikring og fremlægger et forsikringstilbud, bliver du fritaget for det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen.
  • Husk at få et advokatforbehold med i købsaftalen: Som sælger af en ejendom har du ikke en fortrydelsesret ligesom køberne, derfor bør du bede mægleren indsætte et advokatforbehold, sådan at du også har mulighed for at komme med ændringer eller helt kan få handlen annulleret.
  • Husk at du som sælger skal opfylde din loyale oplysningspligt: Selvom du har fået udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen så kan du fortsat gøres ansvarlig for ulovlige bygningsindretninger, ulovlige elinstallationer og hvis der i øvrigt er forhold ved ejendommen som du er vidende om, men ikke har oplyst.
}