Hvad betyder særeje?

Hvad betyder særeje

Særeje kan enten opstå ved, at en tredjemand – en gavegiver eller en arvelader – i et testamente eller et gavebrev bestemmer, at arven/gaven skal være særeje, eller ved at I som ægtefæller opretter en ægtepagt om særeje.

I praksis bruger man to hovedformer for særeje. Nemlig fuldstændigt særeje og ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Fuldstændigt særeje indebærer, at der er særeje ved både separation/skilsmisse og ved død.

Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje (også kaldet kombinationssæreje type 6) er kendetegnet ved, at der er særeje ved separation/skilsmisse, særeje for længstlevendes del ved død, mens førstafdødes del bliver fælleseje. Dette er således en måde at sikre længstlevende ægtefælle på, og kombineres ofte med et testamente, hvorefter længstlevende skal arve mest muligt.

Du kan også oprette et brøkdelssæreje, hvor kun en del af formuen gøres til særeje, mens den øvrige del er delingsformue (tidligere fælleseje). Du kan også nøjes med at gøre specifikke genstande til særeje, og du kan tidsbegrænse særeje, så det eksempelvis bortfalder efter fem års ægteskab.

Hvordan opretter vi en ægtepagt?

For at være gyldig skal en ægtepagt underskrives af begge parter og lyses i Personbogen. Udgiften til tinglysning er 1.660 kr.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ægteskab kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers