Hvad betyder konkurskarantæne?

I tilfælde af at en virksomhed går konkurs, har kurator pligt til at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. Men hvad betyder det, og hvilke konsekvenser får det, hvis en person idømmes konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder, at en person der er under konkursbehandling, i en periode, får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser – det kan f.eks. være et aktieselskab eller et anpartsselskab.

Personsen må derimod gerne oprette en enkeltmandsvirksomhed, idet man her hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Kurator har pligt til at vurdere i alle konkursboer, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. Det er således kurator, der starter en sag om konkurskarantæne, mens det er Skifteretten, der træffer afgørelsen.

Grov uforsvarlig forretningsførelse

Det kan derimod ikke føre til konkurskarantæne, at du blot har været dårligt til at drive virksomhed eller at virksomheden er gået konkurs på grund af konjunktursvingninger eller, fordi virksomheden har været i svær en konkurrencemæssig situation.

Personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs, kan pålægges konkurskarantæne. Konkurskarantænen pålægges, hvis personen på grund af grov uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Det kan f.eks. være fordi, man med vilje ikke har afregnet skat eller moms, at man har forfordelt nærtstående kreditorer op til konkursens indtræden, eller på anden måde har drevet virksomheden uforsvarligt. Det kan derimod ikke føre til konkurskarantæne, at du blot har været dårligt til at drive virksomhed eller at virksomheden er gået konkurs på grund af konjunktursvingninger eller, fordi virksomheden har været i svær en konkurrencemæssig situation.

I en nyere dom fra Vestre Landsret (U.2015.2700.V) blev en tidligere direktør idømt konkurskarantæne i tre år, fordi at han dagen før konkursens indtræden bl.a. havde hævet DKK 36.000 på selskabets konto, ligesom han ikke kunne lokalisere to biler, som selskabet ejede. Konkurskarantænen blev pålagt i tre år, hvilket er sædvanligt.

Hvad sker der, hvis konkurskarantænen overtrædes?

Hvis en person overtræder konkurskarantænen, kan retten pålægge personen en ny karantæne som bl.a. kan udvides til et forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirksomhed, herunder også en personlig ejet virksomhed.

En overtrædelse af karantænen kan ligeledes medføre, at personen forpligter sig til at hæfte personligt, på objektivt grundlag, for selskabets forpligtelser, i det tilfælde at selskabet går konkurs.

Endvidere kan en overtrædelse af en konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, jf. straffelovens § 131.

Ønsker du at vide mere om konkurskarantæne - herunder en vurdering af din egen risiko for, at Skifteretten træffer afgørelse om konkurskarantæne, er du velkommen til at kontakt advokat Jacob Outzen, Ret&Råd København.