Forældremyndighed

Forældremyndighed

Hvad betyder forældremyndighed, og hvad hvis der er uenighed herom?

Forældremyndighed kan for mange været et lidt diffust begreb, som kan give anledning til spørgsmål. Nedenstående skulle gerne give en kort og klar gennemgang af, hvad forældremyndighed betyder, og hvilke muligheder der er, hvis forældre ikke er enig om forældremyndigheden.

Hvad betyder forældremyndighed?

Børn og unge under 18 år er alle under forældremyndighed, medmindre barnet er blevet gift – dette uanset om forældrene er samboende eller ej.

Forældremyndighed reguleres i det, man kalder ”forældreansvarsloven”, og her er udgangspunktet, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn. Dette er fordi, begge forældre skal have mulighed for at have indflydelse på beslutninger vedrørende barnet.

Forældremyndighed betyder dermed, at man (forældremyndighedsindehavere) skal drage omsorg for barnet, og at man har mulighed for at træffe beslutninger om barnets væsentlige forhold.

Væsentlige forhold omfatter:

  • Pas 
  • Værgemål
  • Skolefritidsordning
  • Deltagelse i risikobetonede fritidsaktiviteter (f.eks. faldskærmsudspring, boksning)
  • Væsentlig medicinsk behandling og indgreb 
  • Flytning til udlandet 
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold 
  • Indgåelse af ægteskab
  • Skolevalg og videreuddannelse
Når der er fælles forældremyndighed, skal forældrene være enige om ovenstående forhold.

Uenighed om forældremyndighed

Såfremt der ikke er enighed om ovenstående forhold, kan en forælder ansøge om den fulde forældremyndighed over barnet hos Statsforvaltningen. Dette gælder også i tilfældet, hvor en forælder, der ikke har andel i forældremyndigheden ønsker dette, eller hvis en forælder ønsker forældremyndigheden overført til sig fra den anden forælder.
Efter modtagelse af ansøgningen vil Statsforvaltningen som udgangspunkt indkalde begge forældre til et forligsmøde, hvor man vil forsøge at få parterne til at opnå enighed. Såfremt dette ikke er muligt, vil Statsforvaltningen afslutte sagen, hvorefter der er mulighed for indbringelse for domstolen efter anmodning. Herefter vil domstolen tage stilling til spørgsmålet om forældremyndighed.
Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis det antages, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Det betyder altså, at hvis forældrene ikke er enige om forældremyndigheden, og anmodningen opretholdes, skal man igennem en retssag. I den forbindelse er der mulighed for at søge om fri proces. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn og samvær eller Skilsmisse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat

Læs også brochurerne Samvær & forældremyndighed og Separation & Skilsmisse