Har du husket ”Håndværkerfradraget”?

Har du husket ”Håndværkerfradraget”?

Det er ved at være sidste chance for at få udført opgaver i henhold til BoligJobordningen og opnå fradrag i 2017. BoligJobordningen blev som ventet genindført i 2017, men fradrag for håndværksarbejder har i 2017 været begrænset til arbejder hvor der har været tale om energibesparelser, altså grønne investeringer.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

I regeringens udspil til finanslov for 2018 var der planer om at fjerne fradrag for håndværksudgifter og alene målrette boligjobordningen mod serviceydelser. Men regeringen og Dansk Folkeparti blev den 8. december 2017 enige om, at fastholde fradrag for håndværkerudgifter og at gøre boligjobordningen "permanent". 
Der er i såvel i 2017 som i 2018 fortsat økonomiske tilskud til serviceydelser som:

 • rengøring,
 • børnepasning, 
 • vinduespudsning og 
 • havearbejde.

I 2017 gives der kun fradrag på håndværkerudgifter til følgende ydelser:

 • Energiforbedring af din bolig: Isolering af loft, tag, gulv og vægge. Udskiftning af ruder og vinduer. Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg m.fl.
 • Nye Varmekilder og energiforsyning: Installation af varmepumper, forbedring af ventilation, arbejde på solceller, udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg m.fl.
 • Klimatilpasning: Kloakarbejde, etablering af dræn, nedsivningsanlæg m.fl.
 • Etablering af ladestik til El-bil
 • Tilslutning af bredbånd
 • Energirådgivning

Den nuværende BoligJobordning

BoligJobordningen har med skiftende indhold eksisteret siden 2011. Teknisk set er ordningen en række fradragsmuligheder. 

I 2017 gives der et fradrag på op til 18.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden, fordelt med: 

 • 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet 
 • 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Ændringer Boligjobordningen for 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti blev som nævnt enige om at videreføre BoligJobordningen som en permanent ordning.

Aftalen indebærer, at der – som hidtil – gives et ligningsmæssigt skattefradrag (for arbejdsløn) ved både service- og håndværksydelser op til et loft på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr.

De håndværksydelser der i 2018 vil være omfattet er: 

 • Udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre 
 • Isolering af tag, gulv og ydervægge 
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller 
 • Kloakarbejder på egen grund 
 • Tilslutning til bredbånd 
 • Fornyelse og etablering af dræn 
 • Udvendigt malerarbejde
 • Installation af tyverialarm.

Hvem kan få tilskud?

Du skal være privatperson og ejer, lejer eller andelshaver af en bolig.

Hvad er det man får fradrag for:

Tilskud/fradrag gives kun til lønudgifter, ikke til materialer. 

Hvordan beregnes fradraget:

BoligJob tilskuddet gives i form af et fradrag i skatten. Fradraget har en derfor en skattemæssigværdi på ca. 33 %, og er der udført arbejde for kr. 300 får du kr. 100 tilbage i form af mindre betalt skat.

Fradraget beregnes pr. person der bor i husstanden over 18 år, hvilket vil sige at hjemmeboende børn over 18 år selvfølgelig også kan få fradrag for udført lønarbejde.

Hvordan får du dit tilskud? 

Du skal selv sørge for at indberette det udførte arbejde på skats hjemmeside i forbindelse med rettelser til selvangivelsen for 2017 og husk, at det kun er betalinger der foregår via netbank, eller på indbetalingskort der kan fradrages. Betalinger med kontanter giver ikke fradrag.

Se evt. en uddybning over de arbejder, du kan få fradrag for i 2017 her

Inge Lindeer
Ret&Råd Hinnerup

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

}