Lægeattesten er afløst af mulighedserklæring

Snevejr og frost – Det har du pligt til som grundejer

Som grundejer har du pligt til at rydde sne og salte mod islag, og du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du undlader det. Hvis en person falder på din grund, kan vedkommende rette et krav mod dig. Din ansvarsforsikring vil i så fald skulle betale.

Grundejere, boligselskaber, kommuner mv. skal sørge for, at der bliver ryddet sne og saltet, så der ikke bliver glat på de områder, som de ejer og er ansvarlige for, når vintervejret gør det nødvendigt. Hvis en person falder enten på en offentlig vej eller på et boligselskabs område, er det ikke dit ansvar, og en person som falder her skal rette et krav mod enten den pågældende kommune eller mod boligselskabet.

Hvad har du pligt til?

Som grundejer har du pligt til:

  • At rydde sne med det samme efter snefald, og samtidig sørge for at salte eller gruse og dermed sikre, at der ikke danner sig islag på området. Tidsrammen for snerydning vil sædvanligvis være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften.
  • At sørge for, at der på steder, hvor det er almindeligt, at der færdes mennesker på andre tidspunkter, at der er ryddet og saltet på det tidspunkt stedets brugere normal begynder at færdes på stedet.

Hvad sker der, hvis du forsømmer din pligt?

Hvis du som privat grundejer ikke sørger for, at der bliver ryddet sne og saltet, er det kommunen, som skal sørge for det. Kommunen kan herefter sende en regning for arbejdet til dig og en bøde for ikke at have overholdt grundejerforpligtelserne.

Hvad nu, hvis en person kommer til skade?

Hvis det uheldige skulle ske, at en person kommer til skade på din grund, er det vedkommende, som skal bevise, at der var glat, og at vedkommendes skade skyldes dette. Mener du, at der var ryddet sne og saltet mod islag, kan det være svært at bevise det modsatte med mindre vedkommende har dokumentation for, hvordan stedet så ud, da han faldt.

Dækker min ansvarsforsikring?

Det er dit ansvarsforsikringsselskab, der skal betale erstatning for eventuelle skader som følge af din manglende snerydning. Første skridt på vejen er dog, at ansvarsforsikringsselskabet skal anerkende, at skaden er sket på grund af din manglende snerydning. Hvis de anerkender skaden, dækker de den tilskadekomnes krav. Du skal kun betale en eventuel selvrisiko. Hvis dit forsikringsselskab ikke anerkender skaden, kan det skyldes bevisproblemer, og der er således heller ikke grund til, at du anerkender skaden.

Kontakt advokat Theresa Dam Andersen på tda@sundhuset.dk, hvis du har brug for hjælp.