Principiel afgørelse i Højesteret er godt nyt for skadelidte

Principiel afgørelse i Højesteret er godt nyt for skadelidte

Højesteret har netop taget stilling i en principiel sag om tilbagebetaling af en allerede udbetalt erstatning i Ankenævnet for Patienterstatningen.

Skrevet af Tina Møller, advokat Ret&Råd Djursland

Godt nyt for skadelidte der har fået ændret en afgørelse om retten til en allerede udbetalt erstatning i Ankenævnet for Patienterstatningen.

I flere år har landets regioner krævet tilbagebetaling af erstatningsbeløb, som tidligere er udbetalt fra Patienterstatningen (tidligere det der hed Patientforsikringen).

Begrundelsen herfor har været, at Ankenævnet, efter at skadelidte havde klaget over Patienterstatningens afgørelse til dem, har truffet en afgørelse, hvor skadelidte helt eller delvist ikke var berettiget til erstatning alligevel.

Flere advokater har indbragt spørgsmålet om regionernes tilbagesøgningskrav for de danske domstole, men indtil nu er tilbagebetalingskravene blevet blåstemplet af både by- og landsret.

Regionerne har som begrundelse for deres krav om tilbagebetaling gjort gældende, at det af klagevejledningen fra Patienterstatning fremgår, at en klage til Ankenævnet kunne indebære en ændring, hvor erstatningen helt eller delvist faldt bort.

Flere advokater har været enige om, at betingelserne for at kræve beløbet tilbagebetalt skulle afgøres ud de almindelige regler om tilbagesøgning; og at regionernes tilbagesøgningskrav ikke opfyldte betingelserne, idet skadelidte modtog beløbet i god tro. Spørgsmålet om regioners ret til tilbagesøgning er derfor også nået helt til Højesteret.

Nu har højesteret endelig taget stilling til spørgsmålet; og de er kommet frem til at regionerne IKKE har ret til at kræve erstatningsudbetalingen tilbage.

Højesteret har i deres begrundelse i 2 konkrete sager lagt vægt på følgende forhold:

  1. at regionen ikke havde klaget over afgørelsen fra Patientforsikringen,
  2. at regionen havde udbetalt erstatningsbeløbene til skadelidte uden at tage et konkret forbehold om tilbagesøgning,
  3. at den klagevejledning, som blev givet ved afgørelsen fra Patientforsikringen, ikke kan sidestilles med et konkret forbehold,
  4. at skadelidte derfor på tidspunktet for regionens udbetaling havde en velbegrundet forventning om, at de havde ret til de udbetalte beløb OG
  5. at beløbet derfor ikke kunne kræves tilbagebetalt. 

Har du modtaget et krav om tilbagebetaling fra regionen med en af ovenstående begrundelser, vil vi anbefale, at du afviser kravet og henviser til højesterets afgørelse.

Såfremt regionen fastholder deres krav, vil vi anbefale, at du tager kontakt til en advokat med speciale i erstatningsret, der kan vurdere din konkret sag.

På baggrund af højesterets begrundelse kan man sandsynligt også konkludere, at regioner vil være berettiget til at kræve erstatningsbeløb udbetalt, hvis der er taget et konkret forbehold herfor, der gør at erstatningsbeløbet ikke længere er modtaget i god tro, hvilket også efter min opfattelse er i overensstemmelse med gældende ret.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd advokat idag. 

Du kan også downloade vores brochure omhandlende erstatning for personskade.