Højesteret har nu fastsat praksis for forældelse

Højesteret har nu fastsat praksis for forældelse

Tjek lige om dele af gælden er forældet, inden du betaler.

Skrevet af advokat Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Mange skyldnere har oplevet, at kreditor har sendt en del af krav i fogedretten for at afbryde forældelse.

Det har tidligere været procedure for mange kreditorer, at hvis man f.eks. som bank har et tilgodehavende hos en skyldner på f.eks. 400.000,00, så har banken sendt sagen i fogedretten for måske 10.000,00 bare for at afbryde forældelsen.

Der har været uenighed blandt advokaterne og henholdsvis Vestre og Østre Landsret, om dette medførte, at banken fortsat kunne holde fast i kravet på de 400.000,00, eller om banken kun havde afbrudt forældelsen for de 10.000,00.

Praksis har været forskelligt alt afhængigt af, om man fik sin sag behandlet ved Vestre eller Østre Landret.

Forskel på Vestre og Øste Landsret

I Vestre Landsret har holdningen været, at hvis banken blot havde sendt sagen i Fogedretten for 10.000,00, så kunne de opretholde hele deres krav på 400.000,00.

Baggrunden for, at banken vælger kun at gå i fogedretten for de 10.000,00, er for at spare omkostninger.

Østre Landsret har imidlertid den modsatte opfattelse, og her er man kommet frem til, at det kun var den del af fordringen, som man havde sendt i Fogedretten, altså de kr. 10.000,00, hvor man havde afbrudt forældelsen.

Denne usikkerhed i retspraksis, har derfor medført, at man har bedt om tilladelse til at få Højesteret til at vurdere spørgsmål.

Nu har Højesteret forholdt sig til spørgsmålet, og Højesteret er ved kendelse af den 16. april 2020, kommet frem til det modsatte resultat af, hvad der tidligere har været praktiseret.

Retstilstanden har ændret sig

Dette betyder, at retstilstanden har ændret sig, således at hvis banken har valgt kun at sende en del af fordringen i Fogedretten, f.eks. de 10.000 kr., så har banken alene afbrudt forældelsen for dette beløb, og de resterende 390.000,00 kr. er herefter forældet.

Den nye praksis vil formentlig betyde, at der er en hel del krav, som man tidligere har troet ikke var forældede, som nu – efter den nye afgørelse fra Højesteret – alligevel er forældet.

Hvis du har gæld, så kan det derfor betale sig at undersøge, om der måske er dele af gælden, som er forældet, inden du betaler, eller går i forhandlinger med kreditor om en ordning.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland på mail: ea@ret-raad.dk eller tlf: +45 21 68 00 31. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.