hjælper en konkurs dig ud af din økonomiske situation

Hjælper en konkurs dig ud af din økonomiske situation?

Aldrig har flere danskere været registreret i RKI’s register for dårlige betalere, og aldrig før har advokater og andre rådgivere hjulpet så mange personer, der er kommet i en situation, hvor de ikke kan betale deres gæld eller betale gælden rettidigt.

Af og til får jeg en forespørgsel, om det er en god idé at erklære sig konkurs for at komme ud af situationen. Ofte vil svaret dertil være nej.

Konkurs har til formål at realisere alle skyldnerens aktiver, så værdien kan uddeles til dem, der har penge til gode. Har du som skyldner ingen aktiver eller kun ikke-pantsatte værdier i ganske beskedent omfang, vil en konkurs ikke opfylde sit primære formål. Hertil kommer, at den, der indgiver en konkursbegæring, som udgangspunkt skal stille sikkerhed for omkostningerne ved konkursens behandling. Sædvanligvis vil sikkerheden skulle stilles kontant, og den beløber sig til 30.000,00 kr.

Hvad sker der med gælden ved konkurs

En personlig konkurs medfører ikke, at din gæld er slettet, når konkursen er afsluttet. Når de aktiver, du har haft, er fordelt til kreditorerne, består din restgæld stadigvæk. De 30.000,00 kr., der skal stilles i sikkerhed for omkostningerne ved konkursen, vil ikke blive nedskrevet på en gæld til dine kreditorer.

For at få slettet din gæld efter en konkurs må den indfries fuldt ud eller akkorderes. Akkordering kan ske i form af en gældssanering eller en frivillig akkordordning. Tvangsakkordering vil kræve, at du skal rekonstrueres efter de regler, der gælder herom.

Gældssanering

Søger du imidlertid gældssanering i forbindelse med din konkurs, kan din gældssanering gennemføres over tre år i stedet for fem år. Du skal dog være opmærksom på, at konkursbehandlingen kan medføre, at stadfæstelsen af en eventuel gældssanering udsættes i modsætning til, hvis du søgte gældssanering i stedet for at indgive en konkursbegæring.

Opfylder du ikke betingelserne for at få gældssanering vil en konkurs ikke umiddelbart gavne din økonomiske situation.