Skilsmisse

Hjælp til skilsmisse?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en familieadvokat.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning om skilsmisse på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk.

Hvis du skal separeres eller skilles, er der mange ting der skal tages hånd om: Hvem skal have børnene, hvem overtager boligen, hvad sker der med min pension, skal jeg betale ægtefællebidrag osv. Alle disse spørgsmål kan en familieadvokat hjælpe med at svare på, således at skilsmissen bliver mere overskuelig. 

Udgangspunktet efter loven er, at ægtefæller har delingsformue medmindre de har aftalt andet. Når man går fra hinanden medfører dette, at ægtefællerne skal dele deres positive nettoformue. I modsætning til hvad mange tror, skal gæld dog normalt ikke deles mellem ægtefællerne. Har hustruen eksempelvis mange penge, mens manden har en stor gæld, så skal hustruen afgive halvdelen af sin formue til manden, mens manden hæfter alene for hele sin gæld. 

Skilsmisse eller separation? 

Hvis I er enige om, at I skal skilles, så kan dette ske med det samme ved blot at sende en fælles ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset. Dog gælder dette ikke, hvis I har fælles børn under 18 år. Lov om familieretshuset, der indføres 1. april 2019 indfører samtidig en tvungen reflektionsperiode på 3 måneder, hvorfor man – uanset enighed – først kan blive skilt efter 3 måneder. Formålet med refleksionsperioden, er at give forældrene tid til eftertanke, ligesom både børn og forældre i perioden vil blive tilbudt rådgivning for at sikre den bedst mulige støtte til barnet.

Vil du vide mere om refleksionsperioden? Læs artiklen Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år på vores hjemmeside.

Er I ikke enige om skilsmissen, kræves det man har været separeret i 6 måneder før man kan blive skilt. Enhver har ensidigt ret til at søge om separation, og kan således efter 6 måneders separation søge om skilsmisse. Bemærk dog, at man ikke automatisk bliver skilt efter 6 måneders separation, men at dette kræver en selvstændig ansøgning. 

Er en advokat nødvendig for dig?

Selvom I er enige om skilsmissen vil det oftest være en god idé at begge ægtefæller kontakter hver deres advokat. Der er ofte mange følelser på spil i en skilsmisse, og en advokat kan derfor hjælpe med at skabe overblik, og sørge for at alt bliver gjort korrekt og effektivt, så sagen ikke trækkes i unødvendige langdrag. 

Har du brug for hjælp til en skilsmisse? Kom i kontakt med en advokat her.

Artiklen er skrevet af advokat Stine Morild Kulmbak ved Ret&Råd Advokater København. Find din lokale Ret&Råd advokat via vores hjemmeside, læs mere om Skilsmisse eller download brochuren Separation & Skilsmisse.