Hvis du får en skattesag på halsen,  kan det være en god ide at få hjælp fra en skatteadvokat.

Hjælp med skatteret?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en skattesag ”på halsen” eller er i tvivl om din retsstilling inden for skatteområdet. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en skatteadvokat.

Kontakt advokat Anne Øvlisen for råd og vejledning til din konkrete situation på telefon 69 66 30 27.

Alle stifter bekendtskab med SKAT på et eller andet tidspunkt, da både private, erhvervsdrivende, selskaber m.v. skal betale skat.

Mange oplever, at den eneste kontakt til SKAT er selvangivelsen, og for de fleste er denne ukompliceret, da SKAT allerede har de nødvendige oplysninger i kraft af indberetninger fra arbejdsgivere, banker osv.

Men så nemt er det ikke altid.

SKAT kan i og uden forbindelse med selvangivelsen bede dig sende yderligere materiale for at kunne undersøge nogle forhold vedrørende din skattemæssige situation. Det kan også være, at SKAT allerede har undersøgt din situation og på den baggrund ønsker at ændre din indkomstopgørelse. Uanset hvad bliver mange bekymrede og ønsker at få skattefaglig bistand, når de bliver kontaktet af SKAT.

Din skatteadvokat kan hjælpe dig med rådgivning og besvare eller imødegå SKATs henvendelse samt i øvrigt bistå dig med sagen, f.eks. deltage i møder med SKAT.
I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at der kan ydes godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med klage til Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og skatteankenævnet samt i forskellige andre sager. Hvis du vinder sagen mod SKAT eller får medhold i overvejende grad, ydes godtgørelsen med 100%. Hvis du ikke får medhold eller medhold i mindre grad, udgør godtgørelsen 50%.

Din skatteadvokat kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at få en bindende forhåndstilkendegivelse fra SKAT angående et forhold, hvor du er i tvivl om din retsstilling og har brug for vished, så du kan indrette dig i tillid til, at SKAT ikke vil sætte spørgsmålstegn ved de dispositioner, som er beskrevet i forespørgslen til SKAT.

SKAT håndterer også flytning til udland, gaveafgiftsberegning, ”forskerskatteordningen”, m.v., og der er derfor uanede muligheder for at stå i en situation, hvor der er behov for hjælp fra en skatteadvokat.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Arbejde og ansættelse, Gæld og Lån & fuldmagter kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Øvlisen, Ret&Råd København.

Læs også mere om Virksomhedsrådgivning, herunder Ansættelse og medarbejdere.