bobehandling

Hjælp til arv og dødsbo?

Når et familiemedlem afgår ved døden, er der mange ting at tage stilling til. Arvingerne skal tage en række vigtige praktiske og juridiske beslutninger, og derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en advokat til at hjælpe med at håndtere situationen.

Kontakt advokat Anne Broksø for råd og vejledning til din konkrete situation på telefon 70 70 50 15.

Hvordan skal boet behandles? 

Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder. Arvingerne skal som det første beslutte hvordan boet efter den afdøde skal behandles. Det mest normale er et privat skifte:

Ved privat skifte skal arvingerne selv i enighed, og ofte med bistand af en advokat, træffe beslutninger om dødsboets behandling og arvefordeling, og rettidigt indsende de nødvendige opgørelser til Skifteretten og SKAT.

En anden mulighed er, at boet behandles som bobestyrerbo

Ved bobestyrerbo udpeges en advokat, som sørger for alle de praktiske ting, herunder indsendelse af opgørelser i rette tid til Skifteretten og SKAT. En bobestyrer sørger for at inddrage arvingerne i væsentlige spørgsmål vedrørende boet, og er arvingerne uenige, træffer bobestyreren en beslutning, som kan indbringes for Skifteretten.

Hvad sker der med afdødes aktiver? 

Alt hvad afdøde ejer skal enten bortskaffes, sælges eller fordeles mellem arvingerne. Behandles boet som et bobestyrerbo vil bobestyreren stå for dette, herunder at få værdiansat aktiverne og at meddele skattemyndighederne, hvis der foretages arveudlæg. Behandles boet som et privat skifte, skal arvingerne stå for dette i samarbejde med evt. advokat.

Hvad hvis afdøde har gæld?

Hvis afdøde har gæld eller lån som ikke er betalt, så skal disse indfries, så vidt dette er muligt. Derfor indrykker man såkaldt proklama i Statstidende, således at afdødes kreditorer kan gøre deres krav gældende overfor dødsboet.

Skal vi vælge at få hjælp fra en advokat?

I perioden efter at afdøde er gået bort, er der mange praktiske ting der skal ordnes i form af begravelse, bedemand, sammenkomst mm. og der er ofte ikke meget overskud til det juridiske arbejde, som er påkrævet. Selv om arvingerne er enige om udlæg af aktiver eller arven i øvrigt, vil det ofte være en god idé at få en advokat involveret i sagen til at skabe ro og tryghed i processen. 

Uanset om boet skal behandles som privat skifte eller som bobestyrerbo, kan advokat Anne Broksø bistå jer og hjælpe med at få styr på arven og dødsboet. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Broksø, Ret&Råd København