Emner:
Haveaffald

Haveaffald

Hvor og hvornår må man afbrænde haveaffald?
I byerne kan man som udgangspunkt altid gå ud fra, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt. Det samme gælder i sommerhusområder.

Uden for byerne kan den enkelte kommune tillade afbrænding i perioden 1.12 til 1.3.

De præcise vejledninger for afbrænding af haveaffald fremgår af den enkelte kommunes affaldsregulativ. I Haderslev kommune gælder:

  1. Haveaffald kan afleveres på den kommunale genbrugsplads
  2. I landzoner må man afbrænde rent og tørt haveaffald fra 1.12 til 1.3, og på Skt. Hans aften.
  3. I byzone og sommerhusområder er der forbud mod afbrænding, med undtagelse af Skt. Hans aften.
  4. Alle borgere/grundejere må året rundt lave bål af rent tørt træ.

Ved enhver afbrænding, uanset om der er tale om haveaffald eller bål, skal gældende regler i Afbrændingsbekendtgørelsen overholdes.
  

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat