Har du krav på en gratis bistandsadvokat

Har du været udsat for en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, så har du ofte krav på at få din egen bistandsadvokat - helt gratis

Skrevet af advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, Ret&Råd Holstebro

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, vil du ofte have krav på et få beskikket en bistandsadvokat til at varetage dine interesser. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig igennem afhøringerne hos politiet, eventuelt skaffe dig psykologhjælp, forklare sagens gang ved Retten, opgøre og dokumentere dit erstatningskrav, hjælpe dig med at få erstatningen enten af personen, der har begået forbrydelsen mod dig, eller hos forsikringsselskab eller Erstatningsnævnet samt deltage i Retten sammen med dig, når du skal afgive forklaring omkring sagen.

Jo før du kontakter din bistandsadvokat, desto bedre er du stillet i sagen

Hurtig kontakt til bistandsadvokat er vigtig

Jo før du kontakter din bistandsadvokat, desto bedre er du stillet i sagen. En hurtig kontakt kan også være med til at få besvaret mange af de spørgsmål, som naturligt kommer i forbindelse med sagens gang hos politi, anklagemyndighed og hos Retten.

Det er også vigtigt, at man får kontaktet sin læge eller hospitalet, hvor der er tale om vold eller lign., således at skaderne kan blive grundigt beskrevet i lægejourna-lerne, hvilket har betydning for at dokumentere skaderne og dermed også mulighederne for at få erstatning.

Nogle af de økonomiske poster, som ofte kommer i forbindelse med en forbrydelse er udgift til psykolog, læge, tandlæge samt tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for genstande, der er blevet ødelagt eller stjålet eller lignende.

Er en bistandsadvokat altid gratis?

Det er altid gratis at få hjælp fra en bistandsadvokat, da statskassen betaler bistandsadvokatens salær.

Kontakt advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, hvis du har været udsat for en forbrydelse – uanset hvilken type, der er tale om. Det koster ikke noget, men kan være dyrt at lade være! Nå ham på mail: jrj@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 14 67 21. Han er tilknyttet Ret&Råd Holstebro, Ret&Råd Hurup og Ret&Råd Lemvig. Du er også velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.