Har du tænkt på at overdrage din bolig til dine børn?

Har du tænkt på at overdrage din bolig til dine børn?

Hvis du har, er det måske en god ide, at gennemføre en overdragelse inden den nye ejendomsvurdering offentliggøres i slutningen af året.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

Den 1. september 2018, vil alle ejerboliger, herunder sommerhuse og ejerlejligheder  blive vurderet efter den nye vurderingslov og da der ikke har været et velfungerende  vurderingssystem i de sidste 5 år, forventes det, at en del boligejere vil opleve en stigende ejendomsværdi, idet  der lægges op til, at vurderingerne i højere grad skal afspejle handelspriserne.

Bedre data om ejendommen

Der vil endvidere i højere grad end hidtil blive taget højde for beliggenhed, afstand til skov, sø eller hav, og om der er større veje, jernbane eller lignende i nærheden. Ligesom de informationer der findes om ejendommen i de offentlig register herunder BBR, vil indgå i vurderingskriterierne.

De nye vurderinger skulle således bygge på langt flere oplysninger om den enkelte ejendom end hidtil. 

Overdragelse af boligen til børn eller omvendt

Familieoverdragelser af fast ejendom anvendes ofte, for at overføre værdier fra en generation til en anden, det kan eksempelvis være, at børnene køber forældrenes hus, enten for selv at bo der, eller for at leje boligen ud til forældrene, og det ses tillige i forbindelse med forældres overdragelse af forældrekøbslejlighed til deres børn.

Overdragelse mellem nærtstående

Familieoverdragelse i lige linje – mellem forældre og børn – kan i medfør af værdiansættelsescirkulæret ske til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering med en fast margin på plus/minus 15%, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

Denne 15%-regel er bl.a. meget fordelagtig, hvis forældrene har ejet en forældrekøbslejlighed i nogle år og handelsværdien er steget betragteligt.

Skat er forpligtet til at anerkende en overdragelse, der holder sig indenfor denne margin +/- 15%, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for hjælp? Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat idag.

}