Har du oprettet et testamente før 2008?

Er du opmærksom på, at længstlevende pr. 1. januar 2008 blev begrænset i sin mulighed for at råde, hvis I har lavet et fælles testamente?

1. januar 2008 blev arveloven ændret på en række områder. Der blev blandt andet ændret på den længstlevendes mulighed for at ændre et tidligere oprettet testamente. Derudover blev der indsat nye bestemmelser om længstlevendes rådighed i levende live. Reglerne minder om de misbrugsregler, der gælder når man sidder i uskiftet bo.

Reglerne om længstlevendes testationskompetence og længstlevendes rådighed i levende live findes i arvelovens kap. 13 og gælder for fælles/gensidige testamenter oprettet af ægtefæller og andre. For eksempel ugifte samlevende.

Begrænsede handlemuligheder når den ene er død

Har du oprettet et testamente før 1. januar 2008, bør du overveje at få en advokat til at gennemgå det i forhold til reglerne, der trådte i kraft i 2008

De nye regler betyder, at fremgår det ikke af testamentet, kan længstlevende ikke frit ændre bestemmelserne. Længstlevende kan ikke ændre i den arv, der ifølge testamentet skal tilfalde førstafdødes særbørn. Længstlevende kan desuden, i testamentet, kun råde over halvdelen af den friarv, der skal tilfalde fællesbørn.

Eksempel: M og H har oprettet et testamente, hvorefter de skal arve hinanden mest muligt. M har et særbarn, der skal arve alt ved længstlevendes død. M dør og H ønsker at ændre testamentet, da hun ikke længere har kontakt til særbarnet, og da hun har fået en ny samlever. Dette er imidlertid ikke muligt ifølge de nye regler, medmindre andet fremgår af testamentet.

H kan heller ikke komme udenom bestemmelsen ved at give sin nye samlever pengene. For reglerne om længstlevendes råden i levende live foreskriver, at medmindre andet fremgår af testamentet, er H underlagt rådighedsbegrænsninger. Begrænsningerne kan sammenlignes med de, der gælder når man sidder i uskiftet bo, og det handler om gaver, begunstigelser mv. H kan derimod, modsat ved det uskiftede bo, frit forbruge af formuen.

Hvad gør vi med et testamente fra før 2008?

Testamenter oprettet før 2008 er også underlagt de nye regler. Så har du oprettet et testamente før 1. januar 2008, bør du overveje om dette skal ændres på de to ovenstående punkter om arv til særbørn og fællesbørn. For længstlevende er underlagt begrænsende regler, som I ikke kunne have forudset, da I oprettede testamentet. Det er en betingelse for en ændring kan finde sted.

Har du spørgsmål til dit testamente eller ønsker du en gennemgang heraf, er du velkommen til at kontakte  advokat Anne Kjærhus Mortensen på email am@ret-raad.dk