Har du krav på tilbagebetaling af grundskyld?

SKAT har fastholdt - og i nogle tilfælde forhøjet - grundværdien, selv om ejendomsværdien er nedsat. Som boligejer skal man betale skat af både ejendomsværdien og grundværdien. Den 20. november 2013 underkendte Østre Landsret SKATs praksis. Som følge af dommen revurderer SKAT formentlig sine værdiansættelser i mere end 110.000 tilfælde, hvilket potentielt kan udløse tilbagebetaling af indbetalt grundskyld til boligejerne.

Ejendomsværdi og grundværdi

Ejendomsværdien fastlægges med udgangspunkt i en vurdering af henholdsvis bygningernes værdi, henholdsvis grundens værdi. Grundværdien er udtryk for den ubebyggede grunds værdi i frit salg. Der betales både skat af hele ejendommens værdi – ejendomsværdiskat – og skat af selve grundens værdi – grundskyld.

Det spørgsmål Østre Landsret har taget stilling til er, om SKAT kan fastsætte grundværdien uafhængigt af ejendomsværdien. Skal boligejere betale skat af den høje grundværdi, selv om den samlede ejendomsværdi er nedsat? SKAT har fulgt en praksis, hvorefter de fastsætter grundværdien uafhængigt af ejendomsværdien i mere end 110.000 tilfælde uden at afgive begrundelse for deres vurderinger.

Østre Landsrets dom af 20. november 2013

En sommerhusejer havde i 2013 fået ejendomsværdien nedsat fra 1.126.800 kr. til 977.700 kr. Grundens værdi var ikke nedsat, og sommerhusejeren skulle derfor fortsat betale skat af den høje grundværdi, selv om den samlede ejendomsværdi var nedsat. SKAT afgav ikke nogen begrundelse for værdiansættelsen.

Ejendomsværdien fastsættes som en blanding af bygningens værdi samt grundens værdi. Konsekvensen af afgørelsen fra SKAT var derfor, at SKAT mente, at bygningerne var faldet i værdi, da man ikke lod grundens værdi falde tilsvarende.

Det blev under sagen dokumenteret, at der var en generel nedgang i handelspriserne for sommerhuse i Kirke Hyllinge.

Landsretten konkluderede derfor, at SKAT havde nedsat ejendomsværdien, fordi handelspriserne i sommerhusområdet var i negativ udvikling. Nedslaget var således ikke begrundet i bygningens tilstand, hvilket kunne have berettiget den manglende nedsættelse af grundværdien.

Efter Landsrettens opfattelse er der i almindelighed sammenhæng mellem boligers ejendomsværdi samt grundværdi. Det er kun i tilfælde, hvor et nedslag i ejendomsværdien beror på de fysiske og faktiske forhold ved den konkrete bygning, at der ikke foreligger sammenhæng mellem ejendomsværdi og grundværdi.

SKAT blev derfor forpligtet til at foretage en ny vurdering af sommerhusets grundværdi.

Dommens betydning

Dommen har ikke kun betydning for sommerhusejeren i Kirke Hyllinge. Mere end 110.000 boligejere har oplevet det samme. SKAT nedjusterer ejendomsværdien men fastholder grundværdien. Der er en potentiel mulighed for, at vurderingerne er forkerte. Af denne årsag har mere end 110.000 boligejere krav på en ny vurdering, hvilket fremgår af Kammeradvokatens udlægning af dommens konsekvenser.

Skatteministeriet vil nu have sagen for Højesteret. Højesterets afgørelse kan ændre billedet, men lige nu lader det til, at en stor mængde danske boligejere kan kræve fornyet vurdering af deres grundværdi samt forlange tilbagebetaling af indbetalt grundskyld, hvis ikke SKAT har en særdeles god begrundelse for den manglende nedsættelse af grundværdien.

Det er værd at undersøge, om du er blandt de 110.000 boligejere, da du muligvis kan have krav på tilbagebetaling af et anseeligt beløb.