Husjernes forsikring-advokat Jacob Bartholin Holm

Disse frister skal du være opmærksom på, hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring

Husejernes Forsikring Assurance Agentur har solgt forsikringer til danske kunder på vegne af Gable Insurance AG - et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein. Husejernes Forsikring i Danmark var ikke omfattet af den danske garantiordning. Den 19. november 2016 blev Gable Insurance AG erklæret konkurs. En konkurs betyder normalt, at der kun vil være ganske beskeden dækning for krav mod konkursboet – herunder for dit krav om erstatning som følge af en dækningsberettigende forsikringsskade.

For at stille danske forbrugere i en bedre økonomisk situation, har Folketinget vedtaget lovforslag L96. Med denne lov gives der nu mulighed for at anmelde visse krav til Garantifonden for Skadesforsikring i stedet for at anmelde kravet til konkursboet.

Der gælder dog en vigtig anmeldelsesfrist, som skal overholdes, for at kunne få dækning fra Garantifonden. Reglerne er således: 

Krav, der ønskes dækket af Garantifonden, skal anmeldes til Garantifonden senest den 31. marts 2017. Anmeldes kravet senere, vil der ikke være dækning efter den særlige lov. Der gælder en selvrisiko på kr. 20.000,- for den første dækningsberettigede skade. Herefter vil det være den selvrisiko, der er oplyst i policen, der vil være den gældende.

Mulighed for erstatningsforsikring

Hvis der ikke er noget krav på nuværende tidspunkt, men du ønsker at have en ejerskifteforsikring fremadrettet, så er der som noget helt nyt indført en mulighed for at købe en erstatningsforsikring på kommercielle vilkår hos nogle af Forsikring & Pensions medlemmer. Erstatningsforsikringen vil være gældende for restperioden af den nuværende ejerskifteforsikring. Dog vil denne nye erstatningsforsikring maksimalt gælde i 5 år. Forsikringen vil kunne tegnes indtil 31. marts 2017 med den 1. april 2017 som erstatningsforsikringens startdato.

Hvis kravet allerede har været anmeldt til Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og har selskabet afvist at dække kravet, er det tillige en betingelse for dækning fra fonden, at kravet har været anmeldt til Ankenævnet for Forsikring efterfølgende vilkår: 

Har kravet været anmeldt til Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og har Husejernes Forsikring Assurance Agentur før den 22. oktober 2016 afvist at dække kravet, skal der have været indgivet en klage til Ankenævnet for Forsikring inden den 19. november 2016. Klager over krav, som Husejernes Forsikring Assurance Agentur har afvist at dække, og som indgives til Ankenævnet for Forsikring efter denne dato, vil ikke være dækket af den særlige lov.

Har kravet været anmeldt til Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og har selskabet efter den 21. oktober 2016 afvist at dække dit krav, skal Ankenævnet for Forsikring have modtaget en klage senest den 6. januar 2017. Klager over krav, som Husejernes Forsikring Assurance Agentur har afvist at dække, og som indgives til Ankenævnet for Forsikring efter denne dato, vil ikke være dækket af den særlige lov.

Krav, der ikke er dækket af den særlige lov, skal således anmeldes til konkursboet Gable Insurance AG i Liechtenstein, mens krav, der er omfattet af den særlige lov SKAL anmeldes til Garantifonden for Skadesforsikring senest den 31. marts 2017.

Er du i tvivl om du har et krav, der skal anmeldes det ene eller andet sted, så er du velkommen til at kontakte os for en vurdering af dit krav. Har du generelle spørgsmål til ejerskifteforsikringen, er du også meget velkommen til at kontakte os for rådgivning mv.”