Emner:
Har du husket Håndværkerfradraget for 2016?

Har du husket håndværkerfradraget for 2016?

Du kan nå det endnu, men det er snart sidste chance for at få udført håndværksarbejder eller serviceydelser i 2016 med mulighed for fradrag i henhold til boligjobordningen, også populært kaldet Håndværkerfradrag.

Skrevet af Ret&Råd Hinnerup

Modsat tidligere, så er der i 2016 sat fokus på håndværksydelser, der kan betegnes som energiforbedrende. Det vil bl.a. sige fradragsret for en række nye grønne ydelser, som f.eks. installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til energiforbedringer samt til udbredelse af et velfungerende bredbånd i alle dele af Danmark.

Der er fortsat fradrag for serviceydelser, som almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Den nye ordning i 2016 giver et fradrag på op til: 
  • 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet 
  • 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Hvem kan få fradrag?

Alle over 18 år, der betaler skat og som havde fast bopæl i helårsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse kan få fradrag.

Vedrørende fritidsboliger er fradragsretten begrænset til den person der ejer og er ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdes udførelse.

Endvidere er ejerens ægtefælle omfattet af personkredsen, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse.

Der gives som ovenfor nævnt fradrag for to kategorier af arbejdsydelser:

  • Serviceydelser (servicefradrag) - Serviceydelser i hjemmet (helårsboligen) og i en fritidsbolig omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.
  • Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd - Grøn istandsættelse mv. vedrørende eksisterende helårsboliger, samt fritidsboliger omfatter eksempelvis energibesparende foranstaltninger i form af isolering af tag og ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre, energirådgivning til energiforbedringer mv.

Betingelser for at opnå fradrag

For at opnå fradrag er der nogle betingelser, der skal være opfyldt:

  • Arbejdet må ikke være udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres, og i fritidsboliger må arbejdet ikke være udført af ejeren eller en person der bor sammen med ejeren.
  • For fritidsboliger er det en betingelse at fritidsboligen ikke har været udlejet i indkomståret. Det skyldes at der allerede indirekte bliver givet fradrag for sådanne ydelser efter de gældende regler om fradragsret ved udlejning.
  • For personer der bor i en lejebolig, andelsbolig eller en ejerlejlighed, er det en betingelse for fradrag at personerne har en individuel råderet over den del af ejendommen arbejdet er udført på.

Se evt. en uddybning over de arbejder, du kan få fradrag for i 2016 her