Generationsskifterne bliver dyrere

Generationsskifterne bliver dyrere

Regeringen har fremsat lovforslag om en såkaldt ”tilbagerulning” af afgifter på generationsskifter. Det betyder, det i fremtiden vil udløse større afgifter at få overdraget en virksomhed.

Skrevet af advokat Anne Broksø, Ret&Råd København

I Danmark har det siden begyndelsen af 1900-tallet været en regel, at såfremt man giver et andet menneske noget, så udløser det en skat eller en afgift.

Betaler man løn, skal lønmodtageren svare skat af beløbet, betaler man gaver, skal modtageren betale skat eller afgift af beløbet, og arver man, betaler modtageren også afgift af beløbet.

Hvis den, der modtager en virksomhed som en gave eller en arv, er gavegiver eller arveladers barn, er afgiften 15 % af den værdi, der overdrages.

Det gælder også, hvis det, man vil forære, overdrage eller lade gå i arv, er en virksomhed.

Hvis den, der modtager en virksomhed som en gave eller en arv, er gavegiver eller arveladers barn, er afgiften 15 % af den værdi, der overdrages.

Ganske ofte vil den, der skal overtage en virksomhed, ikke have de store kontanter til at betale en sådan afgift eller skat. Ofte skal man betale giveren eller dødsboet noget for virksomheden, så der også er arv til de andre børn. Så modtageren skal i forvejen ud og finansiere en del midler for at overtage en virksomhed. Det forhold, at man derudover skal kunne finansiere en afgift, gør det blot endnu sværere.

Et eksempel

Hvis vi tænker os en virksomhed der er 9 mio. kroner værd, og gavegiver eller arvelader vil lade barnet overtage med de 3 mio. kr. i gave/arv og lade modtageren betale resten, de 6 mio. kr. kontant, således at fx to andre børn hver kan modtage eller arve 3 mio. kr., så skal modtageren kunne finansiere de 6 mio. kr. og derudover kunne financierer de 15 %, eller 450.000 kr.

Hvis modtageren er enebarn, bliver hele virksomheden måske overdraget, og så er afgiften 1.350.000 kr.

Det har gjort det svært for folk at have likvider til at overtage virksomheder ved generationsskifter, fordi det udløser store afgifter. Derfor fik vi en lov i 2017, der nedsatte de afgifter, der er forbundet med, at virksomheder overdrages ved generationsskifte ved død eller i levende live. Konkret nedsattes afgiften fra 15 % til 13 % i 2016, i 2017 til 7 %, i 2018 6 %, i 2019 9%, og den skulle have været sat ned til 5 % i 2020.

Det betyder, at man i eksemplet ovenfor kunne reducere afgiften fra 450.000 kr. til 150.000 kr. i 2020 og afgiften på 1.350.000 kr. til 450.000 kr.

Loven er fremsat, ikke vedtaget endnu

Regeringen har den 20. november 2019 fremsat forslag om, at man ”tilbageruller afgifterne” dvs., går tilbage til, at det skal koste 15 % til statskassen, når man overdrager en virksomhed ved arv eller ved gave.

Alle dem, der ikke har nået at overdrage virksomheder, inden den kommende lov træder i kraft 1.1.2020, eller alle dem, der dør i 2020 og i den forbindelse overdrager virksomheder, skal nu betale fuld afgift. Til gengæld bliver der indført en mulighed for at afdrage afgiften over 30 år mod at betale renter af beløbet.

Loven er ikke vedtaget endnu, men lovforslaget er fremsat.

Læs mere i denne artikel om generationsskifte.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at rette henvendelse til din lokale Ret&Råd advokat.