Konkurskarantæne

Tusindevis af borgere burde formentlig anmode om genoptagelse af deres sygedagpenge-sag!

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 91-15, vil en lang række borgere have ret til genoptagelse af deres sygedagpengesag, idet praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af syge-dagpenge er ændret.

Inden kommunen standser udbetalingen af sygedagpenge, skal kommunen træffe afgørelse om, om borgeren kan forlænges eller tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er stoppet før kommunen har truffet en afgørelse om anden indsats, vil du som udgangspunkt have mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag, idet du kan have krav på efterbetaling af sygedagpenge i perioden mellem standsningen og afgørelsen om anden indsats.

Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal kontakte kommunen eller Ankestyrelsen!

Du skal yderligere være opmærksom på, at de enkelte udbetalinger af sygedagpenge som udgangspunkt løbende forældes efter 3 år, ligesom anden forsørgelsesydelse i den relevante periode vil blive modregnet i kravet om efterbetaling.

Du kan læse afgørelsen her

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan du kontakte advokatfuldmægtig Tina Møller.