Emner:
Risikominimering er ofte en væsentlig årsag til at søge advokat i forbindelse med erhvervslejemål

Advokat til Erhvervslejemål

Området for erhvervslejeret er præget af omfattende regulering. Manglende forståelse for, og/eller manglende overholdelse af lejekontraktens vilkår og reglerne på området kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for de involverede parter. Risikominimering er ofte en væsentlig årsag til at søge advokat i forbindelse med erhvervslejemål.

Revideret august 2019

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Rådgivning

Det er derfor vigtigt, at man både som lejer og udlejer sikrer sig den fornødne Advokatrådgivning i forbindelse med indgåelse og ophør af lejeaftaler om erhvervslejemål, men også løbende, imens lejeforholdet består, kan der være behov for at søge advokat, herunder særligt i forbindelse med genforhandling af lejeaftalen, regulering af lejens størrelse, og når der opstår konflikter mellem parterne.

Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom bistår såvel udlejere som lejere i spørgsmål om erhvervslejemål og erhvervslejeretlige problemstillinger, og vores advokatrådgivning inden for området med erhvervslejemål spænder bredt.

Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom bistår såvel udlejere som lejere i spørgsmål om erhvervslejemål og erhvervslejeretlige problemstillinger, og vores advokatrådgivning inden for området med erhvervslejemål spænder bredt.

Blandt andet rådgiver vi om mulighederne for lejeforhøjelse og lejenedsættelse, om lejers og udlejers forpligtelser og rettigheder og om problemstillinger i forbindelse med afståelse og fremleje. Der gemmer sig ofte fleksibilitet i erhvervslejemål, som kan afdækkes via kvalificeret advokatbistand.

I relation til erhvervslejemål bistår vi som advokater med forhandling og udarbejdelse af leje- og fremlejekontrakter samt forpagtningsaftaler, vi gennemgår eksisterende lejekontrakter, vi bistår med genforhandlinger, og vi forestår tinglysning og aflysning af lejekontrakter.

Derudover bistår vi med konfliktløsning samt retssager og voldgiftsbehandling.

Vores advokatbistand - Erhvervslejemål

I Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom arbejder vi på at sikre vores klienter den bedst mulige bistand. I vores arbejde som advokater med erhvervslejemål kommer dette til udtryk på flere måder.

Kompetencer

Det er et vigtigt for os, at sagerne bliver behandlet af en advokat eller jurist med de rette kompetencer og den rette viden.

Erfaring: Alle vores sager om erhvervslejemål bliver udført af en advokat eller jurist, der har erfaring med erhvervslejemål.

Uddannelse: Vi prioriterer at vores medarbejdere er uddannet i juridiske emner inden for fast ejendom.

Ikke unødige omkostninger

Vi arbejder målrettet for en hurtig og effektiv ekspedition samt afklaring af sagen.

For at minimere sagsomkostningerne i tvister fokuserer vi blandt andet på at skære usandsynlige krav fra, at iværksætte bevisoptagelse uden retssag og på mulighederne for forligsmæssige løsninger.