Mange opretter såkaldte familielån, hvor f.eks. forældre låner et beløb til deres børn rente- og afdragsfrit.

Gamle familielån forældes, så pas på ...

Mange opretter og har oprettet såkaldte familielån/anfordringslån, hvor f.eks. forældre låner et beløb til deres børn rente- og afdragsfrit. Ofte nedskrives lånene årligt med de gaveafgiftsfrie beløb. Men vær opmærksom på reglerne om forældelse.

Skrevet af advokat Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Randers og Århus C

Mange opretter og har oprettet såkaldte familielån/anfordringslån, hvor f.eks. forældre låner et beløb til deres børn rente- og afdragsfrit. Ofte nedskrives lånene årligt med de gaveafgiftsfrie beløb.
Konstruktionen er såvel lovlig som velkendt og bruges både i generationsskifte i forbindelse med ejendomsoverdragelser i familien og for at spare afgift mv., men pas på forældelse!

Forældelsesloven af 2008

Den 1.1.2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Loven indebar to væsentlige ændringer: 
1) den ”almindelige” forældelsesfrist blev nedsat til 3 år, og 
2) den ”lange” forældelsesfrist blev nedsat fra 20 år til 10 år.

Familielån/anfordringsgældsbreve er omfattet af den lange forældelsesfrist og forældes således i henhold til de nye regler efter 10 år. 10 års fristen regnes fra udstedelsen af gældsbrevet.

Med udløbet af 2017 forældes alle de gældsbreve, der er oprettet før lovens ikrafttræden (og som ikke allerede er forældet) - derfor er det vigtigt at få taget stilling, hvis I har oprettet et gældsbrev.

Overvejelser i forhold til forældelse

Har et af jeres børn f.eks. brug for et økonomisk tilskud, vil man ofte lave et lånedokument for i sidste ende at stille alle børn lige. Hvis ikke restgælden er betalt ved långivers død, vil denne forfalde og dermed blive modregnet, således alle børn stilles lige. Sådanne overvejelser ses også ofte i forbindelse med generationsskifter, hvor et barn på den ene side har et aktuelt likviditetsbehov for at kunne overtage virksomheder, men hvor man i sidste ende ønsker en udligning således alle børn stilles ens.

Modsat arveforskud vil lånet ikke indebære en straksbetaling af afgift i forbindelse med beløbets overførsel. Lånemodtager vil have mulighed for at tilbagebetale beløbet, og konstruktionen medfører som ovenfor anført en ligestilling af alle børn i sidste ende med tilbagebetaling til boet, i fald dette er nødvendigt (modsat arveforskud).

Derfor vælger mange at bruge konstruktionen med familielån/anfordringsgældsbreve. Hertil kommer som anført muligheden for årligt at træffe beslutning om at nedskrive restgælden med det afgiftsfrie gavebeløb og derved i sidste ende at spare afgift.

Det er imidlertid vigtigt, at I er opmærksomme på den 10 årige forældelse. Derudover skal I også være opmærksomme på, at det tidligere var tilstrækkeligt med en påmindelse for at afbryde forældelsen. Nu kræver det en skriftlig anerkendelse fra låntagers side. 

Hvis lånet forældes vil det fra SKATs side anses for en gældseftergivels,e og lige nu kører der mig bekendt en sag om, hvorvidt dette skal anses for en gave med den virkning, at det udløser fuld gaveafgift, eller om det skal anses for en gevinst/indkomst med skattepligt til følge.

Hertil kommer, at en sådan gældseftergivelse vil skævvride det interne forhold mellem jeres børn. 

Vær derfor opmærksom, når I laver familielån:

  • Har I oprettet tilstrækkeligt gældsdokument?
  • Har I fået nedskrevet på relevant vis med gaveafgiftsfrie beløb, hvis I har ønske om dette?
  • Er I løbende opmærksomme på forældelsesfristen og på skriftligt at få restgælden anerkendt, således kravet ikke forældes (både i forhold til gældsbreve udstedt før 1.1.2008 og efter 1.1.2008)?
  • Har I tænkt jeres dispositioner omkring lån ind i jeres overvejelser omkring testamente?
Har I behov for en drøftelse så ring til mig på 89 15 25 00.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Lån og fuldmagter kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.