Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte en ny lov i kraft om fremtidsfuldmagter. Det er fuldmagter, man opretter, mens man er ved sine fulde fem, men som først træder i kraft, når man ikke selv kan varetage egen interesser.

Skrevet af advokat Anne Broksø, Ret&Råd København

Artiklen er revideret 22. april 2020

Tidligere havde mange oprettet fuldmagter til pårørende, ofte således, at ægtefæller gav en fuldmagt til hinanden (en gensidig fuldmagt) eller som mange har gjort, oprettede fuldmagt til en søn eller datter.

Formålet var at sikre, at vigtige beslutninger kunne tages selv om den ældre person på grund af alder eller sygdom var ude af stand til selv at disponere på fornuftig vis.

Siden oktober 2017 har man kunne oprette de såkaldte ”fremtidsfuldmagter”. Det er fuldmagter, man opretter, mens man er ved sine fulde fem, men som først træder i kraft, når man ikke selv kan varetage egen interesser.

Fremtidsfuldmagten har en række fordele

Fordelene ved fremtidsfuldmagten er, at den for at være gyldig skal være attesteret ved en notar (underskrevet på dommerkontoret) på samme måde, som når man opretter et testamente. Derved sikrer man sig, at fuldmagtsgiver er i stand til at oprette en fuldmagt.

En anden fordel er, at pårørende ikke kan misbruge og få en fuldmagt gjort virksom, uden at der foreligger lægelig bedømmelse af fuldmagtsgivers svækkelse og manglende evne til selv at kunne disponere.

Endelig har fremtidsfuldmagten den fordel, at man normalt ikke vil få problemer med at gennemføre tinglysninger ved salg af ejendom eller problemer med det pengeinstitut, hvor fuldmagtsgiver har sin konto.

Værgemål

Foreligger der ikke nogen form for fuldmagt er eneste mulighed et værgemål for den svækkede person for at kunne disponere. Her er det Statsforvaltningen, der bestemmer, hvem der skal være værge.

Har man i stedet oprettet en fremtidsfuldmagt, har man selv haft indflydelse på, hvem af ens pårørende, der skal varetage ens interesser.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til artiklens indhold? Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat idag.