Emner:
Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter – ny lovgivning

Når man når den 3. alder, er der mange der gerne vil sikre at, såfremt de mentalt bliver svækket, at bestemte navngivne personer får fuldmagt til at handle på deres vegne. Indtil for nylig har der ikke været lovgivet herom.

Med virkning fra den 1.september 2017 trådte loven om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven er et tilbud til os om, at oprette fremtidsfuldmagter, loven tvinger os ikke til at oprette en fremtidsfuldmagt således som loven foreskriver, den er alene et tilbud. Fremtidsfuldmagter kan fortsat oprettes som hidtil, men konsekvensen af lovens ikrafttræden blev formentligt, at loven primært bliver den man retter sig efter og følger.

Pengeinstitutterne forventes fremover udelukkende at acceptere fremtidsfuldmagter, der er oprettet i overensstemmelse med lovens forskrift.

Selv om den i loven beskrevne fremgangsmåde kan virke lidt besværlig, må det anses for et fremskridt at der nu er lovgivet på området, således at vi alle kan sikre os at en fremtidsfuldmagt bliver misbrugt, da loven jo indeholder krav om, at en læge i form af en lægeerklæring, skal bekræfte at betingelsen for at sætte fuldmagten i kraft er til stede, hvilket der ikke var krav om tidligere.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Lån & fuldmagter eller Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat