Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

En fremtidsfuldmagt er et frivilligt alternativ til en almindelig fuldmagt og det offentlige værgemål. Formålet er at sikre større selvbestemmelse i forhold til de beslutninger, der skal træffes om ens personlige og økonomiske forhold, såfremt man ikke længere selv er i stand til at træffe disse ved f.eks. sygdom. At give fuldmagt til et andet menneske, således dette kan handles på ens vegne kræver stor tillid, og det er derfor vigtigt, at du vælger en person, du stoler på, og som du er sikker på handler udelukkende på dine vegne og i forhold til hvad, du måtte ønske. Idet der kan gå mange år fra oprettelsen af fremtidsfuldmagten til, den bliver sat i værk, kan det være en værd at overveje, at vælge en person, der er yngre end dig selv. 

En af fordelen ved en fremtidsfuldmagt i forhold til en generalfuldmagt er, at der er tale om en formel og lovbestemt fuldmagt, som bliver offentliggjort. Dette betyder, at du, fuldmagtshaver (f.eks. din ægtefælle, samlever eller barn) og tredjepart (f.eks. bank) kan få indsigt heri, når fremtidsfuldmagten træder i kraft. 

En anden fordel er, at man selv kan bestemme indholdet i fremtidsfuldmagten, og hvem der skal træffe beslutninger – man kan både vælge, at det er én person, eller at det er flere personer, og at de skal træffe beslutninger i fællesskab eller, at de har forskellige områder, de varetager på dine vegne. 

Når fremtidsfuldmagten er oprettet i personbogen, og du har skrevet under digitalt, skal den vedkendes for notaren i den retskreds, du har adresse. Det koster et gebyr på 300,00 kr., som betales direkte til Retten.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft på det tidspunkt, hvor, du ikke længere er i stand til at varetage dine forhold – det betyder, at fremtidsfuldmagten ikke har nogen virkning og blot ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregistret. 

Først på det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten i fremtidsfuldmagtsregistret og sætter den i kraft, kan fuldmagtshaver træffe beslutninger på dine vegne. Vejen hertil kan være noget kringlet, men det er en sikkerhed for dig, så dine børn, ægtefælle/samlever etc. ikke ”bare” kan gå i gang og træffe beslutninger på dine vegne. 

Når fremtidsfuldmagten endelig er sat i kraft, er de fuldmagtshaver, der varetager dine interesser på de områder, som er angivet og dermed omfattet i fuldmagten. 

Alle har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt. Man kan ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål. 

Såfremt du opretter en fremtidsfuldmagt er det vigtigt at give besked til fuldmagtshaver, således de kan anmode om at få fremtidsfuldmagten sat i kraft, når den tid kommer. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Lån & fuldmagter kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.