Find skilsmisseadvokat ved skilsmisse

Formuefællesskab ved separation eller skilsmisse

Når et par bliver gift, opstår der ved ægteskabets indgåelse formuefællesskab.

Formuefællesskabet indtræder automatisk, medmindre parterne har lavet en ægtepagt om særeje.

Formuefællesskab betyder, at hver part hver for sig ejer en afgrænset formuemasse (også kaldet ”bodelen”), hvorover de råder, og hvormed de hæfter i forhold til egne kreditorer, og som skal deles på skifte i anledning af separation eller skilsmisse.

Udgangspunktet er, at hver ægtefælles bodel skal opgøres for sig, og at positive bodele deles.

Hvis kun den ene ægtefælle har en positiv bodel, deles denne, mens den anden ægtefælles negative bodel ikke deles.

Det kan således komme som en ubehagelig overraskelse for en ægtefælle, at vedkommende ved på skiftet at ”aflevere” halvdelen af sin bodel derved reelt kan ende med at betale den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles gæld.

Lovgivningen giver dog mulighed for, at der trods formuefællesskab mellem ægtefællerne kan ske skævdeling af boet, fordi en ligedeling ville være åbenbart urimelig.

Dette kan være tilfældet, hvis ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning, og hvor den ene ægtefælle har indbragt den væsentligste del i fællesboet.

Vi hjælper gerne med en vurdering heraf, ligesom du er velkommen til at kontakte os, hvis du i øvrigt har spørgsmål til formuedeling ved separation eller skilsmisse.