Fejl i SKATs IT-system udskyder forældelse af gæld til det offentlige

Fejl i SKATs IT-system udskyder forældelse af gæld til det offentlige

Hvis du har gæld til det offentlige, betyder en ny lov, at din gæld tidligst forældes den 20. november 2021. Loven er blevet indført som følge af de alvorlige fejl i SKATs IT-system, der fik myndighederne til at suspendere al inddrivelse af gæld i september 2015.

SKAT står for at inddrive borgernes gæld til det offentlige, både skattegæld og anden gæld f.eks. til kommunerne.

På grund af alvorlige fejl i SKATs IT-system, blev al automatisk inddrivelse af gæld suspenderet i september 2015.

Da gæld til det offentlige ligesom anden gæld forældes efter 3, 5 eller 10 år, betød suspensionen af inddrivelsen, at meget gæld til det offentlige ville blive forældet.

Forældelsesfrist løber fra 20. november 2018

For at undgå det har folketinget nu besluttet at udskyde forældelsen for gæld, som var til inddrivelse hos SKAT pr. den 19. november 2015, eller som efter denne dato kommer til inddrivelse.

Forældelsesfristen for sådan gæld begynder først at løbe den 20. november 2018, og gælden vil derfor forældes 3, 5 eller 10 år efter denne dato.

Udskydelsen af forældelsesfristen gælder for al gæld til det offentlige, også renter og gebyrer, og uanset om gælden normalt forældes efter den almindelige forældelseslov eller efter regler om forældelse i anden lovgivning.

Udskydelsen gælder dog ikke for gæld, som allerede var forældet inden den 19. november 2015.

Kontakt 

Hvis du er i tvivl om, hvad den nye lov betyder for din gæld til det offentlige, eller hvis du i det hele taget har spørgsmål vedrørende forældelse af Gæld så kontakt os hos Ret&Råd Københavnfaelleskoebenhavn@ret-raad.dk. Artiklen er skrevet af Betina Boysen.