Husk forretningsplanen for din virksomhed

Først kommer idéen, så kommer forretningsplanen

Alle virksomheder udspringer af en idé og alle virksomheder har et formål, en mission eller en kerneydelse, om man vil. Mange virksomhedsejere glemmer imidlertid at udarbejde den forretningsplan, der kan være altafgørende for virksomhedens overlevelsesmuligheder.

Skrevet af advokat Kim Mouritsen, Ret&Råd Grønbæk-Huuse, Randers og Århus C

En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du som virksomhedsejer vil etablere eller allerede har etableret og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Den er derfor meget mere end blot en beskrivelse af opgaven, missionen eller kerneydelsen.

Iværksættere og etablerede har alle brug for en plan

Er du iværksætter, hjælper forretningsplanen dig med at skabe overblik over din virksomhed og gør dine løse ideer mere konkrete. Den tvinger dig til at tænke på din idé som en forretningsidé og den gør din (måske) abstrakte idé forståelig for banker og investorer.

Er du allerede etableret, hjælper forretningsplanen dig med at holde fokus og prioritere i din virksomhed. Den giver dig mulighed for at skabe overblik og navigere mod målet og den kan – ligesom for iværksætteren – være afgørende for at kunne skaffe kapital og investorer.

Ret&Råd har viden og erfaring fra både nye iværksætterfirmaer og store, etablerede virksomheder, der sætter os i stand til at udarbejde en god forretningsplan sammen med dig. Vi hjælper dig med at beskrive emner som f.eks. ressourcer, produkt, marked, salg og markedsføring, praktisk organisering og drift, udvikling, budgetter og finansiering. Men vi tilpasser det altid i forhold til dit behov nu og på sigt.

En dynamisk forretningsplan

Du må ikke betragte forretningsplanen, som den endelige plan for virksomheden. Opfat den snarere som en ”levende” platform, hvorfra du opnår overblik over situationen og hvorfra du kan navigere i forretningsverdenen, så du når dine mål.

Hos Ret&Råd lægger vi vægt på, at din forretningsplan er nutidig og dynamisk. Vi tager udgangspunkt i din virksomheds aktuelle situation, din forretningsidé og fremtidige målsætninger samt interne og eksterne forhold.

Har du spørgsmål til denne artikel eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Kim Mouritsen på tlf.: +45 89 15 25 15 eller email: km@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.