Restaurationskøkken

Fødevarebranchens juridiske udfordringer

Fødevarereglerne er efterhånden blevet så svære og komplicerede at forstå, at det giver mange ejere af fødevarevirksomheder grå hår.

Den danske fødevarelovgivning er et udtræk af den meget komplicerede EU-lovgivning. Både den tidligere samt den nuværende fødevareminister har begge peget på, at reglerne skal forenkles. Når selv lovgiverne synes reglerne svære at forstå, er det ikke underligt, at ejere af restauranter, bagerier, cafeer eller pizzeriaer også er forvirrede.

Ønsket om forenkling kommer blandt andet til udtryk ved, at både forbrugere og virksomhedsejere nu kan ”melde en regel” på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Hvis man mener, at en bestemt lovregel er besværlig at forstå eller at rette sig efter, kan man her informere Miljø- og Fødevareministeriet om det eventuelle problem.

Når selv lovgiverne synes reglerne svære at forstå, er det ikke underligt, at ejere af restauranter, bagerier, cafeer eller pizzeriaer også er forvirrede.

Det nyeste fødevareforlig lægger op til, at myndighederne kan oprette de såkaldte whistleblower-ordninger. I disse ordninger kan virksomhedsejere anonymt angive hinanden, hvis der er mistanke om, at en fødevarevirksomhed omgår reglerne. 

Der er delte meninger om at angive hinanden. Dog kan angivelserne være et godt afsæt henimod, at få styrket sundhed og sikkerhed for forbrugerne.

Whistleblower-ordningen mellem forretningsdrivende i fødevarebranchen er endnu ikke helt på plads, men forbrugerne kan som hidtil anmelde butikker, hvor de har haft en ubehagelig oplevelse med eksempelvis hygiejnen.

Øget Smiley-kontrol

I det nye fødevareforlig er der også afsat flere penge til kontrolkampagner. Det betyder flere uanmeldte kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne, og dermed sandsynligvis også øget frustration og bekymring for de over 55.000 fødevarevirksomheder i Danmark, underlagt smileyordningen.

Er man som virksomhedsejer ikke enig med den afgørelse fødevarestyrelsens tilsynsførende træffer, er der dog håb forude.

Mister en virksomhed sin Elitesmiley, kan det have store konsekvenser for forretningen, da Smilien er det første, der møder en potentiel kunde i døren. Er man som virksomhedsejer ikke enig med den afgørelse fødevarestyrelsens tilsynsførende træffer, er der dog håb forude. 

I 2014 og 2015 blev næsten halvdelen af de klager, der blev rettet til Miljø- og Fødevareministeriets klagecenter ikke fastholdt. Det vil sige at fødevarestyrelsens afgørelse efter et kontrolbesøg enten blev ændret eller skulle genbehandles.

Har du brug for professionel rådgivning til, hvordan du bedst håndterer disse mange komplicerede regler, eller til eventuelt at klage over Fødevarestyrelsens afgørelse ved sidste kontrolbesøg? Kontakt Ret&Råd Glostrup på tlf. 43 43 43 61 eller via e-mail til glostrup@ret-raad.dk.