Flere og flere opretter fremtidsfuldmagter

Flere og flere opretter fremtidsfuldmagter

I efteråret 2017 blev det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, og den mulighed har mange benyttet sig af siden. Fremtidsfuldmagten tages i brug, når du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, eksempelvis pga. sygdom. Få en status på fremtidsfuldmagterne her.

Skrevet af advokat Kirsten Skodborg, Ret&Råd Aarhus N

Siden september 2017 har man kunnet oprette fremtidsfuldmagter, hvor man giver en anden, eller måske to andre, fuldmagt til at handle på ens vegne, hvis det engang ud i fremtiden bliver nødvendigt, eks. ved sygdom.

Danskerne har taget godt imod denne mulighed. Da fremtidsfuldmagter først blev lanceret i 2017, blev der registreret 2.400 (loven trådte først i kraft 1/9). I 2018 blev der oprettet 18.700, og I 2019 blev der tinglyst knap 30.000 fuldmagter. 273 blev aktiveret, altså sat i kraft på henvendelse fra enten den, der har givet fremtidsfuldmagten, eller af den, som er indsat som fuldmægtig. I det sidste tilfælde kræves det, at også en lægelig vurdering støtter, at fuldmagten sættes i kraft.

Alle bør overveje behov for en fremtidsfuldmagt, og særligt hvis man ejer fast ejendom i sameje med en ægtefælle eller samlever.

Alle bør overveje behov for en fremtidsfuldmagt, og særligt hvis man ejer fast ejendom i sameje med en ægtefælle eller samlever.

Et godt alternativ til værgemål

Hvis en af parterne eks. bliver dement eller efter en ulykke kommer til at ligge i koma, kan den anden jo ikke sælge hele ejendommen, pantsætte eller lægge lån om, uden at der etableres et værgemål. Og det er mere omstændeligt og tidskrævende end at forudse problemets opståen i tide og få oprettet en fremtidsfuldmagt.

Hvis man ejer en virksomhed sammen med en eller flere andre, bør der også oprettes en fremtidsfuldmagt. Det kan være en meget kritisk situation, hvis en virksom i en periode ikke kan træffe beslutninger pga. en ejers sygdom. Hvis man finder det nødvendigt, kan man indføje i fuldmagten, at nogle definerede dispositioner kun må ske med tilsyn af eks. advokat eller revisor.

Har du brug for hjælp til arv, testamente og fremtidsfuldmagter? Find din lokale Ret&Råd-advokat.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her.