Finansiering af virksomhed kan komme fra banken, realkredit, finansieringsinstitut eller crowdfunding

Finansiering af din virksomhed

Hvis du har brug for lånefinansiering til din virksomhed, enten fordi du er ved at etablere eller købe en virksomhed, eller fordi du ønsker at udvide din eksisterende virksomhed, skal du overveje hvilken finansiering, der passer til netop dig og din virksomhed.

Hvilken finansieringsform, der vil være mest hensigtsmæssig for dig og din virksomhed, afhænger af mange forskellige forhold, f.eks. virksomhedstypen, formålet med og størrelsen af finansieringen, dine og virksomhedens muligheder for at stille sikkerheder samt tidshorisonten for finansieringen.

Hvilken finansieringsform der vil være mest hensigtsmæssig for dig og din virksomhed, afhænger af mange forskellige forhold, f.eks. virksomhedstypen, formålet med og størrelsen af finansieringen, dine og virksomhedens muligheder for at stille sikkerheder samt tidshorisonten for finansieringen.

Måske giver det mening at søge mod andre finansieringsmuligheder end de traditionelle låneudbydere som banker, realkreditinstitutter og finansieringsinstitutter. Du kan fx overveje, om din virksomhed kan finansieres ved crowdfunding eller gennem Vækstfonden.

Realkreditbelåning

Hvis du eller din virksomhed ejer fast ejendom med friværdi, kan det være oplagt at søge realkreditbelåning. Vi har igennem flere år oplevet meget billige realkreditlån, både fast og variabelt forrentede og med afdragsfrihed.

Banklån

Banken er fortsat de fleste virksomheders vigtigste finansielle samarbejdspartner, og bankerne tilbyder bl.a. både etableringslån og driftskreditter. 
Bankernes velvillighed over for at finansiere din virksomhed, vil afhænge af mange faktorer, herunder om banken har tillid til dine forretningsplaner, og om du kan stille sikkerhed, fx i form af pant i ejendom, virksomhedspant eller løsørepant.

Hvis du driver virksomheden i selskabsform, vil bankerne næsten altid kræve, at du kautionerer for lånet. Hvis du ikke selv har tilstrækkelig tillid til din virksomhed til at ville stille kaution, skal du oftest ikke forvente, at banken vil løbe risikoen.

Leasing

Vælger du at lease fx virksomhedens driftsmateriel eller biler, bliver du ikke ejer af aktivet. Det er leasingselskabet, som ejer aktiverne.
Det er to forskellige former for leasing, operationel leasing og finansiel leasing. Operationel leasing svarer stort set til leje, mens finansiel leasing svarer mere til køb på afbetaling. 

Der kan være mange grunde til at vælge at lease frem for at købe. Det kan i nogle tilfælde samlet set være en billigere løsning. Der kan også være regnskabsmæssige årsager til, at man hellere vil lease end eje.

Fakturabelåning og Factoring

Hvis du ønsker at styrke likviditeten i din virksomhed, kan du overveje Fakturabelåning eller Factoring. Factoring er den mest omfattende af de to ordninger og vil ofte udover debitorfinansiering omfatte debitoradministration og risikostyring.

Begge dele kan være egnet til virksomheder, som har bundet mange penge i virksomhedens debitormasse.

Der kan også være andre grunde end de rent finansielle til at overveje fakturabelåning og factoring. Det kan fx være et ønske om, at virksomheden koncentrerer sig om sine kerneydelser.

Crowdfunding

Igennem de senere år har crowdfunding vundet mere og mere indpas som finansieringskilde, særligt af iværksættervirksomheder.

Crowdfunding er ikke et fuldstændigt entydigt begreb, idet finansieringen kan foregå på flere forskellige måder. Crowdfunding inddeles typisk i 4 typer – donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret. 

Fælles er, at der er tale om finansiering eller bidrag fra en stor gruppe af mennesker.

Crowdfunding kan i nogle tilfælde være et godt alternativ til de mere traditionelle finansieringsformer.

Der er dog nogle overvejelser, du skal gøre dig, før du benytter dig af crowdfunding, bl.a. i relation til IP rettigheder og markedsføringsloven.

Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, som har til formål at fremme vækst i små og mellemstore virksomheder.

Hvis du har vækstplaner, men ikke kan finde finansiering til planerne, kan Vækstfonden måske hjælpe.

Vækstfonden kan yde lån og stille garanti eller kaution for både etablerede virksomheder og iværksættervirksomheder. 

Hos Ret&Råd kan vi hjælpe dig med at finde den finansiering, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Virksomhedsrådgivning herunder Finansiel rådgivning, Virksomhedsoprettelse og Kontrakter & aftaler kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Betina Boysen, Ret&Råd København.