Erstatning for trafikuheld

Du har krav på erstatning for trafikuheld, hvis du bliver kørt ned eller på anden måde kommer til skade i trafikken, og der er et andet køretøj involveret.

Det følger af færdselsloven, at skadevolders ansvarsforsikring hæfter direkte overfor skadelidte ved erstatning for trafikuheld.

Herudover gælder der et princip om objektivt ansvar. Det betyder, at forsikringsselskabet skal betale erstatning for den skade der forvoldes ved trafikuheld, uanset om bilisten har gjort noget forkert eller ej.

Selv hvis du og den anden bilist hver især har været lige gode om det, så har du stadig krav på erstatning - I er så at sige ansvarlige overfor hinanden.

Ved færdselsuheld føres erstatningssager derfor næsten udelukkende overfor forsikringsselskaberne, og ofte ved man knap nok, hvem den skadevoldende part er.

Ukendt skadevolder/flugtbilist

Selv hvis skadevolder ikke er kendt - for eksempel fordi vedkommende stak af efter ulykken - er der mulighed for at få erstatning.

Forsikringsselskaberne har stiftet en for forening, DFIM, som tager sig af krav på erstatning for ukendte skadevoldere.

Der stilles imidlertid væsentligt øgede krav til det bevistekniske i sådanne tilfælde, og der bør så vidt muligt altid optages politirapport umiddelbart efter ulykken.

Egen skyld

Hvis skadelidte har været uforsigtig eller direkte medvirket til at skaden indtrådte, kan der ske reduktion for egen skyld i erstatningen for trafikuheld.

Der skal imidlertid være tale om en særdeles høj grad af egen skyld.

Den omstændighed, at skadelidte for eksempel var beruset eller svingede ud på vejbanen foran en bilist, er ikke i sig selv nok til, at der skal ske reduktion.

Selv hvis der statueres en vis grad af egen skyld, sker der typisk kun reduktion med 1/3 eller 1/2 af erstatningen - det er kun helt undtagelsesvist, at erstatningen helt bortfalder.

Hvordan opgøres erstatningen?

Der gælder en række faste principper for, hvilke erstatningskrav man kan rejse i Danmark. De følger af erstatningsansvarsloven.

Kravene udgør varige mén, erhvervsevnetab, svie og smerte godtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og behandlingsudgifter/øvrige tab.

Få dækket omkostningerne til en advokat

Som skadelidte vil du typisk stå alene med din sag. Forsikringsselskaberne er ikke forpligtet til at hjælpe dig, og har desuden en klar interesse i at begrænse udbetalingen af erstatning.

Det er ikke rimeligt - og domstolene har da også grebet ind og fastslået, at du som skadelidt også har krav på at få dækket rimelige omkostninger til en erstatningsadvokat.

Derved skabes der balance i styrkeforholdet, og advokaten er din garanti for, at du får den erstatning, som du har krav på efter færdselsuheldet.