Erstatning for istapper

Det ser smukt ud, når der om vinteren hænger istapper og ligger sne på tagene. Desværre giver det også anledning til mange erstatningssager, når de falder ned og forårsager skade på mennesker og biler.

Gør husejerne ikke det, eller har afhjælpningen ikke været tilstrækkelig, vil vedkommende kunne blive erstatningsansvarlig. Det forudsætter herudover blot, at vedkommende enten viste eller burde have vist, at der var risiko for skade. Det vil typisk altid være tilfældet, hvis det var åbenbart, at var risiko for uheld.

Som husejer

... er du derfor forpligtiget til så ofte det måtte være nødvendigt at skilte og sætte afspærringer op, såfremt der er risiko for at enten istapper eller sne kan falde ned og ramme personer eller ting.

Skulle uheldet ikke desto mindre være ude, skal du anmelde forholdet til det selskab, som du har tegnet ansvarsforsikring hos. Har du ingen ansvarsforsikring, vil du selv skulle betale erstatning til den skadelidte.

Som skadelidte

... vil du kunne få erstatning efter dansk rets almindelig erstatningsregler.

Det er i den forbindelse en vigtig faktor, at du kan dokumentere, at ejeren af ejendommen ikke havde overholdt sine forpligtelser. Det gøres som oftest ved at tage billeder af ulykkesstedet, gerne så hurtigt som muligt efter uheldet, samt om nødvendigt ved at få kontaktoplysninger på personer, som havde set uheldet.

Når en person er kommet til skade, vil det være muligt at gøre krav på godtgørelse for svie og smerte i eventuel sygeperiode, tabt arbejdsfortjeneste, tingskader, samt varige mén og tab af erhvervsevne.

Du vil herudover ofte også kunne få dækket dine advokatomkostninger af skadevolders forsikringsselskab.

Hvis der i stedet er tale om tingskade skal du først anmelde uheldet overfor dit eget forsikringsselskab - ved skade på biler, vil det være selskabet hvor du har tegnet kaskoforsikring. Har du ikke kaskoforsikring eller er forholdet af anden årsag ikke dækket af en forsikring, skal du i stedet anmelde det direkte overfor ejendommens ejer.