Erfaring og ekspertise indenfor ansættelsesretten

Der er mange problemstillinger at tage hensyn til inden for ansættelsesretten, og jeg har den strategiske og forretningsmæssige tilgang til at yde en kvalificeret rådgivning.

Kontakt advokat Dorthe Westerdahl for råd og vejledning i din konkrete situation på telefon 69663024

Min ekspertise omfatter alle grene indenfor personaleområdet – såvel det individuelle som det kollektive område. Derudover har jeg betydelig erfaring med at føre retssager.

Jeg har sager for såvel virksomheder, fagforeninger, lønmodtagere som direktører. 

Dermed forstår jeg de forskellige sider af de ansættelsesretlige problemstillinger. 

Det har den fordel, at jeg altid kan rådgive om alternativer og andre løsningsforslag – INDEN der træffes endelig beslutning om at gå i retten!  Husk, at en retssag kan være en både dyr og langsommelig proces, og der er ingen forsikringsretshjælp for lønmodtagere, der dækker tvister indenfor ansættelsesområdet.

Ønsker en arbejdsgiver eksempelvis at afskedige en medarbejder, kan det være en god ide at få afklaret situationen med advokaten, så den rigtige fremgangsmåde vælges. Der er mange spilleregler der skal overholdes. En ikke korrekt håndteret afskedigelse kan koste arbejdsgiveren flere hundrede tusinde kroner.

Måske vil den bedste løsning være en frivillig fratrædelsesaftale? Læs hvad den bør indeholde her

En god gennemtænkt ansættelseskontrakt, tilpasset den enkelte virksomhed, er også helt afgørende for at undgå usikkerhed hos medarbejderne. Ansættelseskontrakten bør være kilden til informationer om rettigheder og pligter for både arbejdsgiveren og medarbejderen.

Jeg tilbyder bla. rådgivning inden for:

 • Funktionærret
 • Timelønsområdet
 • Kollektiv arbejdsret
 • Direktørkontrakt
 • Ferie
 • Sygdom
 • Barsel
 • Handicap-begrebet
 • Jobklausuler
 • Tavshed/fortrolighed/forretningshemmeligheder
 • Ligebehandlingsloven
 • Diskriminationslovgivningen
 • Persondata i ansættelsen
 • Personalehåndbog/politik
 • Udstationering
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Når den ansatte besviger virksomheden økonomisk

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.