Er ejerskifteforsikringer forsikringsselskabernes pengemaskine?

Er ejerskifteforsikringer forsikringsselskabernes pengemaskine?

Efter at have arbejdet med køb / salg af private boliger i en årrække er det min erfaring, at mange købere har den holdning, at ejerskifteforsikringen ikke er værd at bruge penge på.

Skrevet af Ret&Råd Hinnerup

Ofte er holdningen, at ejerskifteforsikringen ingenting dækker. Det er brandærgerligt, at den holdning har fået lov til at slå rod hos mange købere, for det kan være en økonomisk bet ikke at tegne ejerskifteforsikring.

Manglende rådgivning skyld i forkert opfattelse

Det handler ”bare” om at kende den bane man spiller på og afstemme sine forventninger til det produkt man køber

Den negative holdning til ejerskifteforsikringen kan skyldes, at køberne ikke har fået den fornødne rådgivning, før de køber huset. Som i mange andre forhold handler det om en forventningsafstemning. Tror man ejerskifteforsikringen, er en vedligeholdelseskonto eller en garanti mod alle mulige mangler ved ejendommen, er det åbenlyst, at man bliver skuffet.

Derfor lægger vi hos Ret&Råd stor vægt på, at vores kunder får en realistisk opfattelse af, hvad ejerskifteforsikringen dækker.

Kort fortalt dækker ejerskifteforsikring ikke alt det, som er nævnt i tilstandsrapporten og el eftersynet. Ejerskifteforsikringen dækker de skjulte fejl og mangler ved ejendommen som ingen kan se og som måtte udvikle sig til skader efter overtagelsen. Som eksempler kan nævnes:

  • større revner og sætningsskader, der skyldes forkert fundering af bygningskonstruktionen
  • større revner og sætningsskader, der indebærer nærliggende risiko for skade på facade eller indvendige overflade.
  • utæt tag, der skyldes et for lille overlæg mellem tagsten/tagplader

Derudover skal man som køber opfatte tilstandsrapporten og el eftersyn som en ”to do liste”, men også samtidig en liste med ”forbehold” set i forhold til en dækning på såvel ejerskifteforsikringen som husforsikringen.

Hvis den byggesagkyndige skriver, at der er del af huset, han ikke har kunnet besigtige, fordi det er gjort utilgængeligt, så er skader, som man finder på disse steder heller ikke dækket. Vælger man at købe huset, så bærer man selv risikoen for evt. mangler der er ved huset de steder den byggesagkyndige ikke har kunnet besigtige.

Som køber må man sørge for at sikre sig mest muligt mod uforudsete udgifter. Det kan derfor anbefales, at man lader egen byggesagkyndig eller håndværker besigtige og vurdere huset og derved få et realistisk billede af hvad der skal gøres og investeres for at undgå skader på huset.

Viser købers byggesagkyndiges eller håndværkers gennemgang, at der skal bruges mange penge på renovering og udbedring af skader på huset, ja så må køber overveje om der skal findes et andet hus, eller om købesummen skal forhandles nedsat.

Når køber har fået en grundig rådgivning om ejerskifteforsikringens fordele, er det min erfaring, at de fleste heldigvis vælger at tegne forsikringen.

Det handler ”bare” om at kende den bane, man spiller på og afstemme sine forventninger til det produkt man køber.

Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat for mere rådgivning.