Emner:
Er boligkøberne ladt i stikken efter 1. januar 2015?

Er boligkøberne ladt i stikken efter 1. januar 2015?

Med den nye ejendomsmæglerlov må boligkøberne forberede sig på, at der sker ændringer i de salgsopstillinger og boligannoncer, som vi er vant til at se. Efter 1. januar, hvor de nye regler træder i kraft, er ejendomsmæglerne nemlig ikke forpligtet til at oplyse, hvad det kan koste at finansiere et køb af boligen eller, hvad de faktiske forbrugsudgifter beløber sig til. De ændrede regler ser dermed umiddelbart ud til at gøre det lidt sværere at være boligkøber, men faktisk er reglerne lavet for at fjerne enhver tvivl om, hvem ejendomsmægleren egentlig repræsenterer.

Skrevet af Ret&Råd Hinnerup

Kun ejerudgifter skal oplyses

Udover, at finansieringsoplysningerne ikke længere skal være en del af salgsopstillingen, skal de faktiske forbrugsudgifter til el, vand og varme heller ikke oplyses, men derimod skal den beregnede varmeudgift fra ejendommens energimærke oplyses.

Salgsopstillingen skal heller ikke længere indeholde informationer om, hvem mæglerne samarbejder med såsom banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.  Disse informationer vil i stedet kunne ses på mæglernes hjemmeside.

Fremover er ejendomsmægleren således kun forpligtet til at oplyse om ejerudgifter, som omfatter ejendommens udgifter til ejendomsværdiskat, ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning og grundejerforeningen/ejerforening. Desuden er det efter 1. januar 2015 ikke længere sælgers forsikringsudgift, der skal oplyses, men derimod præmien på det forsikringstilbud mægler evt. har indhentet.

Den nye lov gør det meget klart, at mægler alene er sælgers mand og lægger dermed op til, at køberne skal tage kontakt til egne uvildige rådgivere

Mægler er alene sælgers mand

De ændrede regler, vil selvfølgelig gøre det vanskeligere for køberne umiddelbart at overskue, hvordan en finansiering sættes sammen og endnu vigtigere, hvad den månedlige eller årlige udgift til finansieringen af boligkøbet bliver samt, hvad de må forvente at skulle betale til forbrug af el, vand og varme.

Den nye lov gør det meget klart, at mægler alene er sælgers mand og lægger dermed op til, at køberne skal tage kontakt til egne uvildige rådgivere – også hvad angår finansiering.

Slut med alternative finansieringsforslag

Selvom ejendomsmæglerne efter 1. januar 2015 ikke længere er forpligtet til at oplyse hvad, det kan koste at finansiere købet af boligen, må mæglerne stadig gerne beregne et standardfinansieringsforslag efter ganske bestemte forudsætninger. Er mægler bekendt med, at der ikke kan ydes maksimal belåning, må der f.eks. ikke beregnes et standardfinansieringsforslag. Der må heller ikke, som tidligere, beregnes alternative finansieringsforslag, som har givet køberne en mulighed for at sammenligne de forskellige lånetyper på realkreditmarkedet. Med den nye lov er det også slut med at mæglerne formidler finansiering gennem det Realkreditinstitut, som mægleren har et samarbejde med. Det vil derfor være interessant at se, hvorledes denne ændring vil blive håndteret fremadrettet, da de fleste mæglerkæder har et direkte samarbejde med såvel banker som Realkreditinstitutter.

Køberne er dog ikke ladt helt i stikken

Det skal dog præciseres at køberne fortsat vil få oplysninger om ejendommens tilstand gennem tilstandsrapporten, el-eftersyn og energimærket, ligesom mægler også er forpligtet til at indhente andre oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for køberens beslutning om et køb, herunder om der er gæld, som skal overtages udover købesummen.

Generelt er der blevet færre krav til ejendomsmæglerne og for boligsælgere betyder de nye regler bl.a. at der ikke længere er et krav om, at en formidlingsaftale skal gælde for 6 måneder. Det kan aftales individuelt, hvor længe aftalen skal være gældende, ligesom det kan aftales, at den for så vidt skal løbe uendeligt.