Der er vedtaget ny ferielov

En ny ferielov er vedtaget!

Aftalen om den nye lov tager direkte udgangspunkt i de anbefalinger, regeringen i august 2017 fik overleveret af et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter.

Skrevet af advokat Peter Paldan Sørensen, Ret&Råd Bornholm

Hvorfor?

I 2014 vurderede EU-Kommissionen, at de nuværende danske ferieregler var i strid med EU's arbejdsmarkedsdirektivet. Direktivet slår nemlig fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året og det har man ikke som nyansat i Danmark med de nuværende regler.

Derfor blev der i januar 2018 vedtaget en ny ferielov, der træder i kraft d. 1. september 2020.

Aftalen om den nye lov tager direkte udgangspunkt i de anbefalinger, Regeringen i august 2017 fik overleveret af et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter.

Hvad betyder de nye regler?

Som det er i dag, har vi forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtagere optjener deres ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. 

Det betyder, at der går op til 16 måneder før en lønmodtager kan afholde den ferie, som han eller hun har optjent.

For de nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet betyder det, at de risikerer at skulle vente over et år, før de kan holde betalt ferie ud fra de nuværende optjeningsregler.

Det er især det, som man vil lave om på, så blandt andet nyuddannede får ret til betalt ferie i deres første arbejdsår og så de ledige på arbejdsmarkedet kan holde ferie med løn umiddelbart efter, at de er startet i et nyt job. 

Alle lønmodtagere har ret til samme antal feriedage, som de har i dag. De får altså ikke mere ferie ved den nye ferielov. Med det nye feriesystem optjener en lønmodtager som udgangspunkt – ligesom i dag – fem ugers ferie pr. år – eller 2,08 dag pr. måned. 

Ferieloven er og vil stadig være gældende for lønmodtagere og den kan kun fraviges til gode for lønmodtagere. Det betyder, at der godt kan aftales bedre vilkår end dem, der fremgår af Ferieloven, men ikke dårligere vilkår.

Så den store ændring i den nye ferielov er ikke at lønmodtagere får mere ferie eller at nyuddannede får en ferie, som de ikke har haft tidligere. De får bare mulighed for at afholde den samme ferie tidligere.

Lønmodtagere i et fast job kommer ikke til at mærke nogen stor forandring, da det jo primært handler om, hvornår man optjener ferie. 

Der indføres et nyt begreb: Samtidighedsferie, der betyder, at lønmodtagere fremover løbende kan afholde den ferie, de optjener. De optjener og afholder således ferie samtidig.

Overgangen til de nye regler

I forbindelse med vedtagelsen af loven er det aftalt en overgangsordning, der træder i kraft d. 1. januar 2019.

Overgangsordningen betyder, at ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, "indefryses", og kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. 

Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. 

På den måde sikrer man i overgangsperioden, at lønmodtageren kan afholde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret taget ud af samtidighedsferien - samtidig med, at man som arbejdsgiver undgår at udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år, da lønmodtagerne jo også i overgangsperioden vil have 5 ugers optjent ferie med sig fra den nuværende ordning.

Der oprettes en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler", der får til opgave at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler. 

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte advokat Peter Paldan Sørensen, Ret&Råd Bornholm, på telefon: +45 56 49 11 40 eller mail: pps@ret-raad.dk. Du er også velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.