Minksagen: Ekspropriation er ikke nødvendigvis fuld erstatning.

Minksagen: Ekspropriation er ikke nødvendigvis fuld erstatning

Når engang regeringen har fået sit lovgrundlag i orden for den forestående udryddelse af danske mink, kommer det store opgør om fuld erstatning.

Skrevet af advokat Kim Mouritsen, Ret&Råd Randers 

Mange har sat sin lid til ekspropriationsprincipperne, men det er risikabelt.

-   Dels kan der sættes spørgsmålstegn ved, om der reelt er tale om ekspropriation – se fx dette LinkedIn-opslag om emnet.

Dels findes der kun meget begrænsede fortilfælde, hvor en eksproprieret virksomhed ikke blot har kunnet fortsætte i andre bygninger eller lign. Selv hvis landets domstole finder frem til, at der er tale om ekspropriation vil erstatningsudmålingen derfor blive et slagsmål.

Der er derfor behov for, at landets politikere nøje gennemarbejder lovgrundlaget for det indgreb man ønsker at gennemføre, og ikke mindst gennemarbejder og fastsætter præcise kriterier for den kompensation, der vil blive ydet til den enkelte minkavler.

Lever landets politikere ikke op til deres ansvar, står vi naturligvis klar, hvis du får brug for rådgivning. Du er velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Kim Mouritsen, Ret&Råd Randers, på mail: km@ret-raad.dk eller telefon: +45 89 15 25 15.