Brug en advokat som ejendomsadministrator i ejer- og andelsboligforeninger

Brug en advokat som ejendomsadministrator i ejer- og andelsboligforeninger

Selvom du bor i en mindre ejer- eller andelsboligforening, kan der være fordele og penge at spare ved at benytte en advokat som professionel ejendomsadministrator.

Skrevet af advokat Lars Thurø Møller, Ret&Råd Slagelse

Reglerne om ejerforeninger er reguleret i Ejerlejlighedsloven og i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Ejerforeninger

For ejerforeninger gælder bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger, hvis der ikke selvstændigt er vedtaget andet.

Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Har ejerforeningens bestyrelse ikke antaget en administrator, vælger bestyrelsen en administrator.

Administrator bistår ejerforeningen med varetagelsen af ejendommens daglige drift, og må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

Andelsboligforeninger

For andelsboligforeninger er et af foreningens formål at administrere den ejendom, hvori andelsboligerne er beliggende.

I andelsboligforeninger kan generalforsamlingen vælge en ejendomsadministrator, der enten er advokat eller professionel ejendomsadministrator til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning.

Det bør altid være et krav, at en ejendomsadministrator har tegnet ansvarsforsikring, og dette er lovpligtigt for advokater.

De opgaver, som ejendomsadministrator skal udføre, aftales nærmere i en administrationsaftale, der også bør indeholde aftale om håndtering af alle persondata, som administrator kommer i besiddelse af som databehandler.

Fordele ved at benytte en advokat

Fordelene ved at benytte advokat som professionel ejendomsadministrator er mange og store:

  • administrator står bl.a. for opkrævning af fællesudgifter og boligafgift via Nets
  • udsendelse af rykkere ved for sen betaling
  • foretagelse af betalinger
  • foreningens bogføring, sørger for kontakten til revisor
  • kontakt til myndigheder
  • at der bliver indkaldt rettidigt og på korrekt vis til generalforsamlinger med udsendelse af dagsorden
  • virker som foreningens dirigent på generalforsamlinger og sender referater ud fra generalforsamlingerne
  • udfærdiger administratorbesvarelser til mæglere ved salg af ejerlejlighed eller andelsbolig, gennemfører omprioriteringer, og udfærdiger nøgleoplysninger for andelsboligforeningen.
  • Endvidere hjælper administrator også bestyrelsen med at påse, at handlerne af andelsboliger foregår korrekt, herunder at prisen på andelen er lovlig fastsat, og hvor prisfastsættelse af forbedringer eller afslag for dårlig stand også skal indregnes.
  • Prisen for ejendomsadministration beregnes typisk pr. boligenhed, og set i forhold til de byrder som den enkelte forenings medlemmer og bestyrelse slipper for, vil valget af en advokat som professionel ejendomsadministrator være en god investering for ejer- eller andelsboligforeningen.

Så hvis du lægger vægt på at høste de fordele, der er ved at antage advokat som professionel ejendomsadministrator som en del af et fællesskab i en ejer- eller andelsboligforening, så foreslå det over for din forenings bestyrelse.  

Hvis du har spørgsmål til artiklens forfatter, Lars Thurø Møller fra Ret&Råd Slagelse, kan du kontakte ham på E-mail ltm@ret-raad.dk eller telefon +45 58 56 61 15. Alternativt kan du også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.