Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse

Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Der gælder en særlige lempelige beskatning af fratrædelsesgodtgørelse efter ligningslovens § 7u. Det særlige fradrag på 8.000 kr. bliver dog mindre og mindre værd, da der ikke automatisk sker nogen prisregulering af bundfradraget.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Baggrund for godtgørelse

I en række overenskomster samt i funktionærloven er der indsat bestemmelser om medarbejderens krav på godtgørelse ved fratrædelse.

Godtgørelseskravet kan være optjent grundet medarbejderens høje anciennitet – eller grundet virksomhedens usaglige opsigelse af medarbejderen.

Bundfradrag på 8.000 kr. i hvert indkomstår

Har medarbejderen ret til en godtgørelse medregnes godtgørelsen i medarbejderens personlige indkomst.

Medarbejderen skal dog kun beskattes af godtgørelsen, hvis godtgørelsen sammen med gaver og gratialer tilsammen overstiger beløb 8.000 kr.

Fradraget på kr. 8.000 kr. reguleres ikke, og fradraget har således været det samme beløb i mange år, trods de generelle prisstigninger og almindelig lønudvikling.

Ligningsloven § 7u

Det særlige fradrag gælder kun, hvis der består et egentligt tjenesteforhold mellem den opsagte medarbejder og virksomheden. Ydermere kræves det, at medarbejderen også er ansat hos virksomheden på tidspunktet for betalingen af godtgørelsen.

Søg altid juridisk rådgivning i forbindelse med fratrædelse, da din Ret&Råd advokat kan hjælpe dig med at optimere dit nettobeløb.