Domstolene indfører forsøgsordning med digitale civile retssager

Til efteråret gennemføres en forsøgsordning ved udvalgte retter (Retten i Horsens og Vestre Landsret) med henblik på, at sagsbehandlingen i civile retssager fra 2017 gøres digitale ved alle retter.

Sagerne kommer til at køre via en elektronisk sagsportal, hvor alle retssagens dokumenter og korrespondance uploades. Det vil hele tiden være muligt at logge på sagen via sagsportalen og følge med i sagens forløb, og det vil også være muligt for sagens parter at komme med indlæg.

Sagsportalen gælder kun for sagens forberedelse og ændrer ikke ved, at hovedforhandlingerne i sagerne foregår mundtligt i retterne.

Det er Domstolsstyrelsens forventning, at sagsportalen vil medføre en kortere og mere smidig og gennemsigtig sagsbehandling. Ved at lave en forsøgsordning bør eventuelle fejl ved systemet være klarlagt og afhjulpet, så sagsportalen uden problemer kan anvendes ved alle retter fra 1. januar 2017.