Straffesag

Dom i den første sag i landsretten om deling af sexvideo

Frifindelse for besiddelse og deling af børneporno i den første landsretsag i Vestre Landsret om unges deling af sexvideo. Bødestraf på 2.500 kr. idømt for blufærdighedskrænkelse.

Vestre Landsret har ophævet en byrets betingede fængselsstraf på 30 dage med en konkret begrundelse, som må antages at ville give anklagemyndigheden stof til eftertanke i verserende byrets- og ankesager, se resume nedenfor. 

Frifindelsen har stor betydning for den frifundne, hvis straffeattest og børneattest nu ikke plettes. Torterstatning kan heller ikke kræves af den frifundne.

Skyldspørgsmålet kan desuden ikke prøves 3.gang af Højesteret.

I betragtning af, at de 2 unge, der lagde de famøse sex-videoer på de sociale medier, er ukendt bøder på nogle få tusinde kroner, må frifindelsen vække til debat, herunder også om Facebooks ansvar for ikke at have fjernet videos, lagt på sociale medier i 2015. 

Du kan læse mere om dommen her

Advokat (H) Steen Petersen er forsvarer for mange sigtede unge, hvis lignende straffesager endnu ikke er afgjort. 

Frifindelsen vil også indgå som vigtigt element i hans fremtidige forsvarerstrategi, rådgivning hans mange unge klienter samt inddragelse af Facebooks rolle.

Ultimo april 2018 har nu også Østre Landsret frifundet den tiltalte unge for overtrædelse af straffelovens børnepornografibestemmelse og dermed omgjort byretternes domfældelser, betinget fængsel i 10 dage.

Der mangler stadig i Østre Landsret at blive afgjort 7 domfældende byretssager, som af anklagemyndigheden er valgt ud som prøvesager. 

Ligesom i Vestre Landsrets dom, blev den unge tiltalte idømt dagbøder for at have krænket pigens og drengens blufærdighed, fordi de 2 aktører på sex-videoen ikke havde givet samtykke til at dele videoklippene.
Se resume af dom fra Østre Landsret på fra domstol.dk og via DR.dk.

Se Steens profil her, hans artikler her og kontakt ham på 21721782 samt via mail