Gældssanering

Din økonomi - vejen ud af gæld

Langt om længe ser det ud til, at den finansielle krise er på retur og at der igen er opsving i den danske økonomi - også i privatøkonomien. Imidlertid er der fortsat mange, der ikke mærker noget til det økonomiske opsving i deres hverdag, fordi hverdagen er præget af en ofte altoverskyggende gæld, der virker håbløs at få betalt.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning om hvordan du kommer ud af din gæld på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk

Gælden kan være opstået ved tab på boligmarkedet eller en konkurs, men den kan også skyldes skilsmisse, sygdom, ledighed eller lignende. Uanset om gælden er stiftet som følge af en tvangsauktion eller som følge af et overforbrug, kan man have behov for rådgivning til, hvordan man forholder sig bedst muligt i den konkrete situation.

Flere muligheder for at komme ud af gælden

Selvom gælden kan forekomme håbløs og uoverskuelig, er det vigtigt at man forholder sig til gælden og får et overblik over gælden, men også et overblik over de muligheder, der er for at komme af med gælden.

Mange kan have glæde af at kontakte en advokat med speciale i gældsrådgivning - både fordi advokaten har et indgående kendskab til reglerne på området, men også fordi det kan være en stor personlig lettelse, at lade advokaten overtage kontakten med kreditorerne.

I et forsøg på en frivillig aftale kan det være en lettelse for mange at have advokaten til at forestå kontakten og forhandlingerne med kreditorerne.

Advokaten kan ved en gennemgang af sagen vurdere, hvilken løsning der vil være mest hensigtsmæssig i den konkrete sag. Advokaten kan også rådgive om, hvad der skal ske, hvis man er kaldt i fogedretten og hvordan man i øvrigt bedst håndterer henvendelser fra kreditorer.

Der findes forskellige muligheder for at komme af med gælden. De fleste ved, at man under visse betingelser kan få en gældssanering.

Gældssanering

En gældssanering er en ordning, hvor der er mulighed for at få slettet eller nedsat gælden. Imidlertid er betingelserne for en gældssanering strenge, og ordningen er derfor langt fra aktuel for alle. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom man ikke aktuelt opfylder betingelserne for en gældssanering, så kan man måske opfylde dem på et senere tidspunkt.

Hvis det skønnes, at det ikke er muligt at betale den samlede gæld tilbage til kreditorerne, kan man forsøge at indgå en frivillig betalingsaftale med kreditorerne. I et forsøg på en frivillig aftale kan det være en lettelse for mange at have advokaten til at forestå kontakten og forhandlingerne med kreditorerne.

Uanset, hvilken afviklingsform der er relevant, er det afgørende at man får lagt en fremtidssikret plan med overblik over sine økonomiske forhold, således at man undgår uendelige rykkerskrivelser og indkaldelser til fogedretten.

Kontakt advokat og specialist i gældsrådgivning Stine Morild Kulmbak på smi@ret-raad.dk for en uforpligtigende gennemgang af din økonomiske situation samt en vurdering af mulighederne for opnåelse af en løsning med dine kreditorer.