Digitalisering af civile retssager – Hvad betyder det for dig?

Den digitale revolution lader stadig vente lidt på sig ved de danske domstole, men henover efteråret 2017 forventes flere retter at gå over til digitale retssager.

Indtil videre har Vestre Landsret og Retten i Horsens været med i en forsøgsordning med digitale civile retssager, og erfaringerne fra disse to retter har allerede nu ført til en forbedret version af den digitale portal, hvorfra retssagen styres.

Hvad betyder det for dig?

Det må derfor forventes, at den fulde digitalisering af retssager sker inden for en overskuelig fremtid. Digitaliseringen giver udover store besparelser af papir, dig som part i en retssag langt bedre muligheder for at følge med i sagen og styre, hvilke bilag og argumenter som skal indgå i sagen. Håndteringen af den digitale retssag foregår via hjemmesiden minretssag.dk, hvor det er muligt at logge på sagen og følge de enkelte skridt i sagens behandling, både når din egen advokat, modpartens advokat og retten foretager sig noget i sagen.

Sideløbende med planerne for digitale civile sager arbejder domstolene sammen med anklagemyndigheden om, at flere og flere straffesager skal køre digitalt i retterne. Dette må også forventes at tage fart i løbet af efteråret 2017.”